Evenement organiseren

Start de aanvraag voor een vergunning op tijd.

Voor het organiseren van een evenement heeft u een vergunning nodig. Soms volstaat een melding. Via het aanvraagformulier ‘start melding/vergunning aanvraag’ komt u te weten of het om een vergunning gaat of melding. Regel dit op tijd.

 • Melding evenement: regel dit minimaal 15 dagen van tevoren. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
 • Evenementenvergunning: regel dit minimaal 12 weken van tevoren

Ga direct naar het aanvraagformulier melding/vergunning evenement

Soorten evenementen

Evenementen worden verdeeld in 4 soorten:

 • Klein vergunningsvrij evenement, wel meldingsplicht (zie APV Montfoort artikel 2:25 en 2:24)
 • Categorie A: Evenementen kleinschalig evenement, vergunningplicht
 • Categorie B: Evenementen met beperkte neveneffecten, vergunningplicht
 • Categorie C: Evenementen met omvangrijke neveneffecten, vergunningplicht
Hoe werkt aanvragen of melden evenement?

Ga naar het online aanvraagformulier. Tijdens uw aanvraag ziet u of het om een vergunning of melding gaat.

Zorg dat u bij uw aanvraag de benodigde bijlagen klaar heeft liggen. Denk aan:

 • Situatieschets evenemententerrein
 • Plattegrond van eventueel te plaatsen objecten
 • Tentboek
 • Verkeersplan
 • Veiligheidsplan
Voorwaarden

Evenementen moeten passen binnen de kaders van het Evenementenbeleid 2018-2024 Gemeente Montfoort.

Uitzonderingen

Inrichtingen

Openbare inrichtingen mogen maximaal 12 keer per kalenderjaar een incidentele festiviteit organiseren.

Privéfeesten

Voor een privéfeest is geen melding of vergunning nodig. Wij adviseren u omwonenden te informeren over eventuele overlast. Wel moet er een melding brandveilig gebruik worden gedaan wanneer u het feest organiseert in een tijdelijk gebouw (feesttent) met meer dan 150 personen.

Melding brandveilig gebruik

Een melding brandveilig gebruik is nodig als u een evenement of privéfeest organiseert in een:

 • bestaand gebouw met meer dan 50 personen;
 • tijdelijk gebouw (feesttent) met meer dan 150 personen.

Een melding brandveilig gebruik is ook nodig als een bestaand gebouw al beschikt over een melding / vergunning brandveilig gebruik, maar het gebruik van het gebouw vanwege de activiteit anders is dan omschreven in deze.

Materialen lenen

Heeft u voor het evenement materialen nodig, dan kunt u hiervoor bij gemeente Montfoort terecht. Deze kunt u bij aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen. U kunt de materialen alleen lenen als we deze op voorraad hebben liggen.

 

Kosten

Meldingen zijn legesvrij. Ook aanvragen voor vergunningen voor niet-commerciële evenementen komen in aanmerking voor vrijstelling van leges.

Voor een aanvraag evenementenvergunning voor commerciële evenementen gelden de volgende legestarieven:

 • Kleinschalig evenement                                                       € 89,20
 • Grootschalig eendaags evenement                                     € 588,95
 • Grootschalig meerdaags evenement                                   € 743,80
Termijn

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de evenementenvergunning krijgt.​