Exploitatievergunning

Voor het verstrekken (schenken of verkopen) van non-alcoholische dranken en spijzen heeft u geen alcoholvergunning nodig.

Wilt u een openbare inrichting exploiteren waarbij er geen alcohol wordt geschonken, maar wel andere dranken en/of spijzen worden verstrekt voor consumptie ter plekke? Dan vraagt u bij de gemeente een exploitatievergunning aan.

Vraag hier uw exploitatievergunning aan

Hoe werkt het?

U vraagt de exploitatievergunning online aan bij de gemeente. Voeg bij de vergunningaanvraag de volgende documenten bij:

  • Uittreksel van de inschrijving van de Kamer van Koophandel
  • Een plattegrond van uw inrichting (inclusief terras op eigen grond)
  • Een legitimatiebewijs van elke leidinggevende
  • Een verklaring omtrent gedrag van elke leidinggevende
Voorwaarden

Na het aanvragen van een exploitatievergunning controleert de gemeente of u voldoet aan alle in de APV gestelde eisen zoals:

  • Het geldend bestemmingsplan
  • Exploitatieplan of voorbereidingsbesluit
  • Alle leidinggevenden zijn van goed levensgedrag
Wijzingen exploitatievergunning

Als u al een exploitatievergunning heeft die op een of meerdere van de onderstaande punten gewijzigd moet worden, moet u dit melden.

  • Ondernemingsvorm
  • Leidinggevende(n)
  • Inrichting

Dit geldt ook als uw inrichting een (bouwtechnische) verandering ondergaat. Voor een wijziging neemt u contact op met de gemeente via 0348 467400.

Bibob-toets

Bij de aanvragen voor een alcohol- of exploitatievergunning kan de gemeente een Bibob-toets doen. Bibob staat voor Bevordering van Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur. De Wet Bibob heeft als doel om de integriteit van de overheid te beschermen. Bij de toets wordt een risico-inschatting gemaakt in hoeverre een vergunning misbruikt kan worden voor criminele activiteiten. Dit om te voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert.

Bestemmingsplan

Het is belangrijk om eerst te beoordelen of er op de locatie volgens het bestemmingsplan horeca mag plaatsvinden. U kunt uit het bestemmingsplan opmaken waar en welke soort horeca is toegestaan. Hiervoor kijkt u op ruimtelijke plannen.

Kosten

Exploitatievergunning: € 224,30

Wijziging exploitatievergunning (artikel 30): € 393,85

Termijn

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de exploitatievergunning krijgt.​