Ingebruikname gemeentegrond

Hiervoor heeft u een vergunning nodig.

Wilt u gebruik maken van gemeentegrond (openbare grond)? Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een kraan of container voor sloop-, bouw- of onderhoudswerkzaamheden? U moet hiervoor een ontheffing aanvragen.

Vraag hier uw ontheffing aan

Voorwaarden

Voor het gebruik maken van gemeentegrond voldoet u aan de volgende voorwaarden:

  • De plaatsing brengt geen schade toe aan de weg.
  • De bruikbaarheid van de weg blijft behouden. Dit betekent: u zorgt op voetpaden voor een vrije doorgang van 1 strekkende meter en op de rijbaan voor fietsers of gemotoriseerd verkeer van minimaal 4 strekkende meter.
  • Bij de plaatsing moet het beheer of onderhoud van de weg mogelijk blijven.
  • Als de gemeente akkoord gaat, mag u de grond gebruiken. De gemeente blijft wel eigenaar van de grond.
Kosten

Ontheffing ingebruikname gemeentegrond: € 51,70

Termijn

Vraag de ontheffing minimaal drie weken voor de datum waarop u gebruik wilt maken van de gemeentegrond.