Inrit of uitrit aanleggen

Hiervoor heeft u een vergunning nodig.

Wilt u een inrit of uitweg maken of aanpassen? Dan vraagt u hiervoor een vergunning aan. Voor een in- of uitrit op een gemeentelijke weg, vraagt u de vergunning aan bij de gemeente. Gaat het om een in- of uitrit op een provinciale weg? Dan vraagt u deze aan bij de Provincie Utrecht

Bij een in- of uitrit bij nieuwbouw op een gemeentelijke weg vraagt u een omgevingsvergunning aan. Gaat het om een inrit of uitweg maken of aanpassen bij een bestaande woning of bedrijf? Neem dan contact op met de gemeente via 0348 476400 of info@montfoort.nl.

Voorwaarden

In de volgende situaties weigert de gemeente de vergunning:

  • Om gevaar op de weg te voorkomen
  • In het belang van de bruikbaarheid van de weg
  • Als de inrit of uitweg zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats
  • Als de inrit of uitweg het openbaar groen op onaanvaardbare wijze aangetast
Kosten

Omgevingsvergunning in 2022: € 289,55

Termijn

De gemeente neem binnen 8 weken een besluit en kan dit, wanneer noodzakelijk, verlengen met 6 weken.