Inrit of uitrit aanleggen

Hiervoor heeft u een vergunning nodig.

Wilt u een inrit of uitweg maken of aanpassen bij een bestaande woning of bedrijf? Dan vraagt u hiervoor een vergunning aan bij de gemeente. Gaat het om een in- of uitrit bij nieuwbouw? Dan vraagt u hiervoor een  omgevingsvergunning aan.

Vraag hier uw vergunning aan

Voorwaarden

In de volgende situaties weigert de gemeente de vergunning:

  • Om gevaar op de weg te voorkomen
  • In het belang van de bruikbaarheid van de weg
  • Als de inrit of uitweg zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats
  • Als de inrit of uitweg het openbaar groen op onaanvaardbare wijze aangetast
Kosten

Omgevingsvergunning in 2022: € 289,55

Termijn

De gemeente neem binnen 8 weken een besluit en kan dit, wanneer noodzakelijk, verlengen met 6 weken.