Reclame plaatsen

Hiervoor vraagt u een vergunning aan.

Wilt u een reclamebord plaatsen aan een pand? Of  wilt u reclame op muren of andere openbare plekken hangen of plakken? Bijvoorbeeld tekeningen en opschriften van politieke, culturele of sportactiviteiten. Dan vraagt u hiervoor een vergunning voor tijdelijk plaatsen reclame aan. In sommige situaties heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Heeft u vragen over welke vergunning u aan moet vragen, neem dan contact met ons op via 0348 476400 of info@montfoort.nl.

Vraag hier uw vergunning aan voor tijdelijke plaatsen reclame

Voorwaarden plaatsen tijdelijke reclame
 • Vergunning voor handelsreclame (commercieel) alleen voor lokale (plaatselijke) bedrijven
 • De reclame moet gaan over een speciale of unieke actie van een lokale middenstander of lokaal bedrijf
 • Er mogen maximaal 10 borden per kern worden geplaatst
 • De borden mogen er maximaal 10 dagen staan
 • Voor één actie moet 1 vergunning worden aangevraagd.
 • Er wordt geen vergunning verleend voor verkiezingsborden voor een plaatselijke partij, wel voor bijvoorbeeld het aankondigen van de verkiezingen. Verkiezingsborden per partij worden geplaatst op de gemeentelijke verkiezingsborden.
 • De borden mogen alleen langs gemeentelijke wegen worden geplaatst.
 • De locaties zijn aangegeven op een plattegrond die bij de vergunning wordt gedaan.
 • De vergunning wordt verleend behouden rechten van derden.
Voorwaarden aanvragen omgevingsvergunning

U heeft een omgevingsvergunning nodig voor borden die tijdelijk of permanent:

 • zichtbaar zijn vanaf de openbare weg;
 • u plaatst langs de openbare weg of in de open lucht.

Voor meer permanente reclame-uitingen en lichtreclame is een omgevingsvergunning nodig.

De gemeente zal de bouwvergunningsaanvraag controleren op de -wat we noemen- redelijke eisen van welstand. Dit betekent dat de reclame-uiting of lichtreclame moet passen in de omgeving en bij het gebouw waar het geplaatst is. Ook mag reclame geen vormen aannemen waar iets of iemand last van heeft.

Kosten

Vergunning plaatsen tijdelijke reclame                                              € 51,70

Plaatsen van reclameborden                                                            € 51,70

Omgevingsvergunning (het minimale bedrag)                                  € 513,50*

Welstandskosten (het minimale bedrag)                                           € 71,80*

* Bij de aanvraag van omgevingsvergunning wordt het exacte bedrag berekend.

Termijn

De gemeente neem binnen 8 weken een besluit en kan dit, wanneer noodzakelijk, verlengen met 6 weken.