Gehandicaptenparkeerkaart

Heeft u een beperking waardoor u niet ver kunt lopen? U kunt dan in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart.

U kunt een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) aanvragen voor een bestuurder of passagier. De parkeerkaart staat op naam van een persoon en de kaart is overal in Nederland geldig. U krijgt de gehandicaptenparkeerkaart voor maximaal 5 jaar.

Direct aanvragen

Voorwaarden
 • U kunt niet meer dan 100 meter lopen. Door een aandoening of gebrek heeft u een aantoonbare loopbeperking van langdurige aard (langer dan 6 maanden).
 • Voor een passagierskaart wordt ook onderzocht of u vanwege de beperking en/of belemmering geheel afhankelijk bent van de chauffeur.
 • Voldoet u aan 1 van deze voorwaarden dan kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen bij de gemeente.
Hoe werkt het?
 • Vul het digitale aanvraagformulier in.
 • Upload een recente pasfoto mee.
 • Een onafhankelijke arts geeft een advies over uw medische situatie. Hiervoor maakt de arts met u een afspraak.
 • Op basis van dat advies bekijkt de gemeente of u een gehandicaptenparkeerkaart krijgt.
Kosten

De kosten voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart zijn:

 • voor de afgifte van de 1e kaart (altijd met keuring): € 191,20
 • voor de afgifte van de 2e en volgende kaart (zonder keuring): € 59,55
 • voor de afgifte van de 2e en volgende kaart (met keuring): € 138,25
 • bij een geweigerde aanvraag een teruggave of vermindering van de leges die verschuldigd zijn i.v.m. de aanvraag: € 31,20
 • als er door de keuringsarts van de keuringsinstantie een huisbezoek moet worden afgelegd wordt het tarief onder 1 en 3 verhoogd met: € 221,15

Let op! Als de aanvraag wordt afgewezen, betaalt u ook kosten.