Speedpedelecs

Voor de speedpedelec gelden dezelfde regels als voor de bromfiets. Dit betekent dat zij binnen de bebouwde kom op de rijbaan moeten rijden, en buiten de bebouwde kom op het fiets-/bromfietspad.

De Provincies Utrecht en Gelderland zijn een proef gestart om voor een aantal deelnemende gemeenten de gebruikers van de Speedpedelecs de mogelijkheid te bieden om binnnen de beouwde kom een ontheffing aan te vragen voor gebruik van de fietspaden.

Gemeente Montfoort doet hier niet aan mee. Het college van B&W van Montfoort vindt de fietspaden binnen de bebeouwde kom niet geschikt voor het gebruik van speedpedelecs en ook niet veilig voor de fietsers en heeft daarom besloten niet mee te doen aan de proef.

Wilt u meer weten over de deelnemede gemeente of hoe u een ontheffing kunt aanvragen kan dat op de site van de provincie Utrecht.