Verzamelverkeersbesluit plaatsen openbare elektrische laadpalen op openbare parkeerplaatsen

Op 24 mei 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders het besluit genomen om op een elf locaties in onze gemeente parkeerplaatsen aan te wijzen die uitsluitend gebruikt kunnen worden voor het opladen van elektrische auto’s.

Het aantal elektrische auto’s is het afgelopen jaar flink toegenomen. De verwachting is dat dit aantal verder zal stijgen. Er zijn veel aanvragen van inwoners, die een elektrische auto hebben, bij ons binnen gekomen voor het plaatsen van openbare laadpalen op openbare parkeerplaatsen. Ook willen we de overstap naar schoon en duurzaam elektrisch vervoer stimuleren. Daarom zijn er meer openbare elektrische laadpunten in onze gemeente nodig. Om dit te realiseren is een verkeersbesluit nodig. Omdat het om meerdere aanvragen en locaties gaat, kiezen we in dit geval voor een verzamelverkeersbesluit.

Hoe maken we de keuze voor een locatie?

Om effectief gebruik te kunnen maken van de openbare laadpalen en met zo min mogelijk laadpalen te zorgen voor een dekkend netwerk binnen de gemeente, heeft de gemeente een plankaart en locatieplan laten maken. Hierin zijn vele afwegingen zoals het ondergrondse netwerk van leidingen, boomwortels, de bereikbaarheid van de locaties, zicht van de bewoners meegenomen. De plankaart en het locatieplan zijn in september 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Als een inwoner een aanvraag voor een laadpaal doet, toetsen we eerst of er al een laadpaal op 250 meter loopafstand beschikbaar is en of er genoeg momenten voor het laden beschikbaar zijn voor de aanvrager. Indien dit niet het geval, is wordt de dichtstbijzijnde voorkeurslocatie volgens de plankaart en locatieplan aangewezen als locatie voor het realiseren van een laadpaal. Hier is de binnenstad van Montfoort niet meegenomen. Hiervoor zijn geen voorkeurslocaties aangewezen en gaat de gemeente per aanvraag op zoek naar een geschikte locatie.

Waarom kiezen we voor een verzamelverkeersbesluit?

Voor het reserveren van de parkeerplaatsen uitsluitend voor het laden van elektrische voertuigen is een verkeersbesluit nodig. Er zijn veel aanvragen binnengekomen. Om het proces sneller te doorlopen, is gekozen voor één verzamel verkeersbesluit.  

Om welke nieuwe locaties gaat het?

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om op elf locaties in onze gemeente openbare parkeerplaatsen te bestemmen voor het opladen van elektrische auto’s. Deze locaties zijn het meest geschikt, omdat we rekening hebben gehouden met het locatieplan en dat 250 meter van deze locatie nog geen openbare laadpaal beschikbaar is. Daarnaast zijn er ook zaken bekeken als: waar staat de laadpaal veilig, waar kan deze worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk en waar kunnen zoveel mogelijk elektrische rijders de laadpaal gebruiken.

Op basis van alle eisen en criteria hebben we geschikte locaties voor laadpalen gevonden dichtbij de volgende locaties:

 1. Stadhouderslaan 115, 3417 TV, Montfoort
 2. Watermuntplein 32, 3417 RE, Montfoort
 3. Lodewijkstraat 40, 3417 VE, Montfoort
 4. Burggraaf Zwederlaan 25, 3417 AJ, Montfoort
 5. Roelof de Roverlaan tegenover nr. 34, 3417 BB, Montfoort
 6. Jacob Barneveldstraat 25, 3461 GA, Linschoten
 7. Dotterbloem 1, 3417 RW, Montfoort
 8. Achterdijk 4, 3417 HP, Montfoort
 9. Lieve Vrouwegracht 12, 3417, Montfoort
 10. Strick van Linschotenstraat 42, 3461 EG, Linschoten
 11. Joop Westerweelstraat tegenover nr. 16, 3417 EN, Montfoort
Verzamelverkeersbesluit

 Op 24 mei 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders het besluit genomen om op een elf locaties parkeerplaatsen aan te wijzen die uitsluitend gebruikt kunnen worden voor het opladen van elektrische auto’s. Dit verkeersbesluit is gepubliceerd via de website van officiële bekendmakingen. Het ligt tot en met 5 juli 2023 ter inzage.

Mogelijkheid om te reageren

Direct aanwonenden

We hebben de inwoners rond de locaties per brief geïnformeerd over het voornemen voor het plaatsen van de laadpalen op de gewenste locaties (met daarbij het concept-verzamelbesluit). Deze direct aanwonenden hebben de mogelijkheid gehad om een reactie op het locatievoorstel te geven. De reactietermijn hiervoor is verstreken. De zienswijzen zijn verwerkt in het verkeersbesluit en de inwoners die een zienswijze hebben ingediend, hebben een brief van ons ontvangen.

Overige inwoners

Staat er een openbare laadpaal gepland in uw straat of buurt en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u hiertegen nog een bezwaar indienen. Het verkeersbesluit vindt u via de website van offciele bekendmakingen. Beschrijf in uw bezwaar duidelijk om welke locatie het gaat en waarom u tegen de plaatsing van de laadpaal bent. Stuur uw bezwaarschrift uiterlijk 5 juli 2023 naar: burgemeester en wethouders van Montfoort, Postbus 41, 3417 ZG Montfoort.

Hoe gaat het verder?

Na de bezwaarperiode worden eventueel ontvangen bezwaren behandeld door de bezwarencommissie. Voor de locaties waar geen bezwaren op binnen zijn gekomen, kan de inwoner met elektrische auto (aanvrager) de laadpaal aanvragen. Voor de aanleg van de laadpalen is onze gemeente een samenwerkingsverband aangegaan met MRA elektrisch. De MRA-E neemt deze aanvraag in behandeling en zal een laadpaal plaatsen op de voor de aanvrager meest dichtstbijzijnde locatie zoals opgenomen in het verzamelverkeersbesluit.Onder openbare laadpalen leest u de voorwaarden en hoe dit werkt.