Voornemen (concept-verzamelverkeersbesluit) plaatsen publieke elektrische laadpalen op openbare parkeerplaatsen

De gemeente heeft van gebruikers van elektrische voertuigen aanvragen ontvangen voor het plaatsen van publieke laadpalen op openbare parkeerplaatsen. We zijn voornemens om op een aantal locaties parkeerplaatsen aan te wijzen die uitsluitend gebruikt kunnen worden voor het opladen van elektrische auto’s.

Het aantal elektrische auto’s is het afgelopen jaar flink toegenomen. De verwachting is dat dit aantal  verder zal stijgen. Ook willen we de overstap naar schoon en duurzaam elektrisch vervoer stimuleren. Daarom zijn er meer openbare elektrische laadpunten in onze gemeente nodig. We zijn voornemens om op 11 locaties in onze gemeente openbare parkeerplaatsen te bestemmen voor het opladen van elektrische auto’s. Om dit te realiseren is een verkeersbesluit nodig. Omdat het om meerdere aanvragen en locaties gaat, kiezen we in dit geval voor een verzamelverkeersbesluit.

Plaatsing van openbare elektrische laadpalen in onze gemeente

Voor de aanleg van de laadpalen is onze gemeente een samenwerkingsverband aangegaan met MRA elektrisch. Inwoners kunnen een openbare laadpaal aanvragen. Onder openbare laadpalen leest u de voorwaarden en hoe dit werkt.

Voorkeurslocaties

Om effectief gebruik te kunnen maken van de openbare laadpalen en met zo min mogelijk laadpalen een dekkend netwerk binnen de gemeente te realiseren, heeft de gemeente een plankaart en locatieplan laten maken. Hierin zijn vele afwegingen zoals het ondergrondse netwerk van leidingen, boomwortels, de bereikbaarheid van de locaties, zicht van de bewoners meegenomen. De plankaart en het locatieplan zijn in september 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Als een inwoner een aanvraag voor een laadpaal doet, toetsen we eerst of er al een laadpaal op 250 meter loopafstand beschikbaar is en of er genoeg momenten voor het laden beschikbaar zijn voor de aanvrager. Indien dit niet het geval, is wordt de dichtstbijzijnde voorkeurslocatie volgens de plankaart en locatieplan aangewezen als locatie voor het realiseren van een laadpaal. Hier is de binnenstad van Montfoort niet meegenomen. Hiervoor zijn geen voorkeurslocaties aangewezen en gaat de gemeente per aanvraag op zoek naar een geschikte locatie.

Waarom kiezen we voor een (concept-)verzamelverkeersbesluit?

Voor het reserveren van de parkeerplaatsen uitsluitend voor het laden van elektrische voertuigen is een verkeersbesluit nodig. Er zijn veel aanvragen binnengekomen. Om het proces sneller te doorlopen is gekozen voor één (concept-)verzamelverkeersbesluit. Hierdoor kunnen we eerder toestemming geven voor het realiseren van de laadpalen.

Om welke locaties gaat het?

We zijn voornemens om op 11 locaties in onze gemeente openbare parkeerplaatsen te bestemmen voor het opladen van elektrische auto’s. Deze locaties zijn het meest geschikt, omdat we rekening hebben gehouden met het locatieplan en dat 250 meter van deze locatie nog geen openbare laadpaal beschikbaar is. Daarnaast zijn er ook zaken bekeken als: waar staat de laadpaal veilig, waar kan deze worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk en waar kunnen zoveel mogelijk elektrische rijders de laadpaal gebruiken.

Op basis van alle eisen en criteria hebben we geschikte locaties voor de oplaadvoorzieningen gevonden nabij de volgende locaties:

 1. Stadhouderslaan 115, 3417 TV, Montfoort
 2. Watermuntplein 32, 3417 RE, Montfoort
 3. Lodewijkstraat 40, 3417 VE, Montfoort
 4. Burggraaf Zwederlaan 25, 3417 AJ, Montfoort
 5. Brederodestraat 2, 3417 AZ, Montfoort
 6. Jacob Barneveldstraat 25, 3461 GA, Linschoten
 7. Dotterbloem 1, 3417 RW, Montfoort
 8. Pastoorspaanplein 5, 3417, Montfoort
 9. Lieve Vrouwegracht 12, 3417, Montfoort
 10. Strick van Linschotenstraat 42, 3461 EG, Linschoten
 11. Gerrit J. van der Veenstraat, 3417 GA, Montfoort
Concept-verzamelverkeersbesluit

We hebben op deze pagina een korte toelichting gegeven over het voornemen om een aantal parkeerplaatsen aan te wijzen die uitsluitend gebruikt kunnen worden voor het opladen van elektrische auto’s. Hiervoor hebben we een concept-verzamelverkeersbesluit opgesteld. Het gehele concept-verzamelbesluit download u hier. Voor de plaatsing van een openbare elektrische laadpaal is een verkeersbesluit nodig.

Mogelijkheid om te reageren omwonenden

We informeren de inwoners rond de locaties per brief over het voornemen voor het plaatsen van de oplaadvoorzieningen op de beoogde locaties (middels concept-verzamelverkeersbesluit). Deze belanghebbenden hebben de mogelijkheid om binnen twee weken na dagtekening van de brief een reactie op het locatievoorstel te geven, mochten zij dat willen doen.

Hoe gaat het verder?

Na de reactietermijn voor belanghebbenden op het concept-verkeersbesluit, zullen de zienswijzen worden beoordeeld en ontvangen de indieners een reactie. Hierna zal het verkeersbesluit worden genomen. Deze wordt gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl en op www.montfoort.nl/bekendmakingen.