Wijk GGZ

Bijdragen aan de geestelijke gezondheid en veiligheid van inwoners in de gemeente.

De gemeente Montfoort heeft als wettelijke taak het bijdragen aan de gezondheid van haar inwoners. Dit doet ze onder meer via verschillende organisaties in de regio. Op deze pagina vind u meer over de wijk GGZ.

Iedereen hoort erbij in ons land, onze gemeente of de wijk. Maar dit gaat niet altijd vanzelf. Soms hebben inwoners moeite om zichzelf staande te houden en dreigen grip op hun leven te verliezen. Dit kan zorgen voor verward en onbegrepen gedrag. Het is dan belangrijk om snel zorg te bieden die past bij de situatie en bij de persoon. De wijk GGZ biedt deze hulp.

Wijk GGZ bij verward gedrag of overlast

De wijk GGZ herkent vaak vroeg problemen van verward gedrag en/of overlast in de wijk. Dit heeft niet alleen met zorg te maken, maar ook met veiligheid. Daarom werkt de wijk GGZ samen met de wijkagent, SWOM en huisarts. Soms krijgt ze ook meldingen van anderen. Bijvoorbeeld van de thuiszorg, WMO partners of apotheek en winkeliers. De wijk GGZ onderzoekt dan de situatie. Zijn er tekens om ons zorgen te maken? Dan gaat de wijk GGZ snel op de situatie af en regelt hulp of zorg voor de inwoner die hulp nodig heeft. Doel is om te voorkomen dat de situatie uit de hand loopt. De inwoner die hulp nodig heeft staat centraal. 

Wijk GGZ bij sociale veiligheid

De wijk GGZ is ook betrokken het thema sociale veiligheid in onze gemeente of een wijk. Zo adviseert ze in de volgende situaties:

  • Persoonsgerichte aanpak (PGA)
  • Ernstige woonoverlast
  • Iemand die uit de gevangenis komt en terugkeert
  • Gezinnen die meerdere problemen hebben
  • Toezicht op de uitvoering van de Wet verplichte GGZ en de doordecentralisatie van beschermd wonen naar beschermd thuis.

Dit doet de wijk GGZ niet alleen. Ze werkt samen met SWOM, het Jeugdteam, WMO, huisarten en GGZ. Juist deze samenwerking is zo belangrijk. Zo kunnen we hulp bieden voor de inwoner of gezin die de hulp nodig heeft. En zorgen voor een veiligere omgeving of wijk.

Contact wijk GGZ

Heidi Habben Jansen

Bereikbaar op woensdag op 06 8217 2963

Email: h.habbenjansen@montfoort.nl