Melding milieuklachten

Klachten over het milieu of over asbest binnen onze gemeente meldt u bij de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU).

Om bij te kunnen dragen aan een prettige en veilige woon -en leefomgeving heeft de ODRU de bevoegdheid om namens onze gemeente milieuklachten (van met name bedrijven of bij evenementen) en klachten over asbest te behandelen. 

Wanneer melding milieuklachten doen?

Ervaart u overlast van geur, geluid, licht? Of ziet u ergens bodemverontreiniging, stort van materialen of luchtverontreiniging? Dit zijn voorbeelden waarvoor u melding kunt maken.

Wanneer klachten over asbest melden?

Doet u melding van klachten over asbest in de volgende situaties: (illegale) sanering van asbest, asbest in een afvalcontainer of asbestverdacht materiaal in de openbare ruimte.

Hoe melding doen bij de ODRU?

U kunt uw melding online doen via de website van de ODRU.

Of u neemt telefonisch contact op met de ODRU:

  • Tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur): 088 0225000.
  • Buiten kantooruren via de provinciale milieuklachtentelefoon: 0800 0225510.