Rioolheffing

Informatie over de belasting voor het riool.

Rioolheffing is de belasting voor het riool. Dat betekent dat u meebetaalt aan het schoonhouden en opruimen van het rioolwater en de waterzuivering. De belasting betaalt u elk jaar.

Belastingsamenwerking Rivierenland

De belasting voor het riool staat op uw aanslag. Dat is de brief waarin staat hoeveel belasting u moet betalen van de gemeente. Berichten over de belasting krijgt u van de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR). Zij regelen voor ons de belastingen.

Bedrag en bezwaar rioolheffing

Wilt u weten hoeveel u moet betalen en wanneer? Bent u de aanslag kwijt? Of bent u het niet eens met het bedrag dat u moet betalen? Dan kunt u binnen zes weken na de datum op uw brief bezwaar maken tegen dit bedrag. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de BSR. Daar kunt u ook zelf uw belasting regelen.