WOZ-beschikking

Informatie over de WOZ-waarde van een woning, kantoor, winkelruimte of fabriek.

De WOZ (waardering onroerende zaken) is de waarde van een woning, kantoor, winkelruimte of fabriek. De gemeente bepaalt dit elk jaar. De WOZ-waarde is belangrijk voor de onroerendezaakbelasting (OZB), rioolheffing, waterschap en belastingen van de Rijksoverheid.

Belastingsamenwerking Rivierenland

Deze WOZ-waarde staat op uw aanslag. Dat is de brief waarin staat hoeveel belasting u moet betalen van de gemeente. Berichten over de belasting krijgt u van de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR). Zij regelen voor ons de belastingen.

Bedrag en bezwaar WOZ-waarde

Via het WOZ-waardeloket bekijkt u de waarde van uw koophuis. Bent u het niet eens met het bedrag dat u moet betalen? Dan kunt u binnen zes weken na de datum op uw brief bezwaar maken tegen dit bedrag. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de BSR.