Openbare besluitenlijst 14 november 2023

Afbeelding 1

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort


Aanwezig: mevrouw mr. P.J. van Hartskamp – de Jong, burgemeester

de heer C.L. Jonkers, wethouder

de heer W. van Wikselaar, wethouder

mevrouw A.P.M. van de Poll, wethouder
de heer C. van Dalen, wethouder

de heer M.H. van der Veer, secretaris


B&W vergaderdatum: 14 november 2023


Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1.

A.P.M. van de Poll

Samenwerkingsconvenant gegevensuitwisseling wonen en zorg

Het college besluit tot het aangaan van het Samenwerkingsconvenant gegevensuitwisseling wonen en zorg tussen de gemeente, SWOM en Cazas Wonen en neemt kennis van de bijbehorende Data Protection Impact Assessment.


2.

C. van Dalen

Voorlopige vaststelling lijst (Potentieel) Waardevolle Houtopstanden Montfoort

Het college besluit de geactualiseerde lijst (Potentieel) Waardevolle Houtopstanden Montfoort voorlopig vaststellen.
Afbeelding 2