Openbare besluitenlijst 21 november 2023

Afbeelding 1

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort


Aanwezig: mevrouw mr. P.J. van Hartskamp – de Jong, burgemeester

de heer C.L. Jonkers, wethouder

de heer W. van Wikselaar, wethouder

mevrouw A.P.M. van de Poll, wethouder
de heer C. van Dalen, wethouder

de heer M.H. van der Veer, secretaris


B&W vergaderdatum: 21 november 2023


Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1.

C.L. Jonkers

A.P.M. van de Poll

Nadere regels in het kader van de huisvestingsverordening Montfoort 2023

Het college besluit:

  1. Nadere regels huisvestingsverordening Montfoort 2023 vast te stellen;

  2. Nadere regels woonruimteverdeling Antoniushof Montfoort vast te stellen;

  3. Mandaatbesluit urgentieverlening Montfoort 2023 vast te stellen.


2.

A.P.M. van de Poll

Compensatie ouders/verzorgers in het kader van problemen voorziening leerlingenvervoer

Het college besluit:

  1. Een tijdelijke afwijking van de verordening toe te staan middels de hardheidsclausule met als doel ouders/verzorgers te compenseren voor de problemen in het leerlingenvervoer;

  2. Een brief te verzenden naar ouders/verzorgers van kinderen die gebruik maken van de voorziening leerlingenvervoer.

De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.

Afbeelding 2