Openbare besluitenlijst 5 september 2023

Afbeelding 1

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort


Aanwezig: mevrouw mr. P.J. van Hartskamp – de Jong, burgemeester

de heer C.L. Jonkers, wethouder

de heer W. van Wikselaar, wethouder

mevrouw A.P.M. van de Poll, wethouder
de heer C. van Dalen, wethouder

de heer M.H. van der Veer, secretaris


B&W vergaderdatum: 5 september 2023


Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1.*

P.J. van Hartskamp – de Jong

Raadsinformatiebrief inzake criminaliteitscijfers 1e halfjaar 2023

Het college besluit de raad te informeren middels een raadsinformatiebrief inzake criminaliteitscijfers 1e halfjaar 2023 Montfoort.


2.*

C.L. Jonkers

Plan van aanpak VAB-visie

Het college besluit:

  • In te stemmen met het plan van aanpak voor het opstellen van de visie voor vrijkomende agrarische bebouwing (VAB);

  • De raad hierover via een raadsinformatiebrief te informeren.

3.

C.L. Jonkers

Communicatie en verkeersbesluit voorrangsregeling Laan van Overvliet in Linschoten

Het college besluit:

  • In te stemmen met het onderzoek naar het opstellen van een visie voor de route Van Rietlaan, Laan van Overvliet en Laan van Rapijnen;

  • In te stemmen met het verkeersbesluit waarin de voorrangsregeling wordt bepaald voor de kruisingen Laan van Overvliet-Het Jaagpad, Laan van Overvliet-De Duiker en Laan van Overvliet-Van Rietlaan;

  • In te stemmen met de artikelen voor op de webpagina en in het Gemeente-nieuws met betrekking tot de communicatie over de visievorming voor de gebiedsontsluitingswegen in Linschoten.


De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.Afbeelding 2