Openbare besluitenlijst 12 maart 2024

Afbeelding 1

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort


Aanwezig: mevrouw mr. P.J. van Hartskamp – de Jong, burgemeester

de heer C.L. Jonkers, wethouder

de heer W. van Wikselaar, wethouder

mevrouw A.P.M. van de Poll, wethouder
de heer C. van Dalen, wethouder

de heer M.H. van der Veer, secretaris


B&W vergaderdatum: 12 maart 2024


Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1.*

C.L. Jonkers

Uitvoerings- en handhavingsstrategie VTH 2024-2027

Het college besluit:

1. De Uitvoerings- en handhavingsstrategie 2024-2027, op basis van artikel 18.19 van de Omgevingswet in combinatie met de artikelen 13.5 en 13.6 van het Omgevingsbesluit vast te stellen;

2. De in de Uitvoerings- en handhavingsstrategie 2024 – 2027 opgenomen ‘Richtlijn Dwangsommen en Termijnen gemeente Montfoort 2024’ vast te stellen;

3. De raad door middel van een raadsinformatiebrief van de Uitvoerings- en handhavingsstrategie 2024-2027 in kennis te stellen.

De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.Afbeelding 2