Openbare besluitenlijst 13 juni 2024

Afbeelding 1

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort


Aanwezig: mevrouw mr. P.J. van Hartskamp – de Jong, burgemeester

de heer C.L. Jonkers, wethouder

de heer W. van Wikselaar, wethouder

mevrouw A.P.M. van de Poll, wethouder
de heer C. van Dalen, wethouder

de heer M.H. van der Veer, secretaris


B&W vergaderdatum: 13 juni 2024


Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1.*

C.L. Jonkers

Flexwoningen De Bleek

Het college besluit de raad te informeren over flexwoningen De Bleek Montfoort door middel van een raadsinformatiebrief.

De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.Afbeelding 2