Openbare besluitenlijst 14 maart 2024

Afbeelding 1

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort


Aanwezig: mevrouw mr. P.J. van Hartskamp – de Jong, burgemeester

de heer C.L. Jonkers, wethouder

de heer W. van Wikselaar, wethouder

mevrouw A.P.M. van de Poll, wethouder
de heer C. van Dalen, wethouder

de heer M.H. van der Veer, secretaris


B&W vergaderdatum: 14 maart 2024


Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1.

C.L. Jonkers

Verlenen huisvestingsvergunning Schepenenstraat 60, Montfoort

Het college besluit geen huisvestigingsvergunning te verlenen m.b.t. Schepenenstraat 60 te Montfoort en het opvolgen van het bepaalde in de huisvestingsverordening aangaande de definitie huishouden en daarmee Cazas wonen opvolging te geven aan het niet verlenen van de huisvestingsvergunning binnen het mandaat.

Afbeelding 2