Openbare besluitenlijst 14 mei 2024

Afbeelding 1

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort


Aanwezig: de heer C.L. Jonkers, wethouder

de heer W. van Wikselaar, wethouder

mevrouw A.P.M. van de Poll, wethouder
de heer C. van Dalen, wethouder

de heer M.H. van der Veer, secretaris


Afwezig: mevrouw mr. P.J. van Hartskamp – de Jong, burgemeester


B&W vergaderdatum: 14 mei 2024


Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1.*

C. van Dalen

Hondenlosloopgebied park

Het college besluit tot aanwijzing van een hondenlosloopgebied in het stadspark voor één jaar en de raad hierover te informeren via een raadsinformatiebrief.

De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.Afbeelding 2