Openbare besluitenlijst 16 april 2024

Afbeelding 1

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort


Aanwezig: mevrouw mr. P.J. van Hartskamp – de Jong, burgemeester

de heer W. van Wikselaar, wethouder

mevrouw A.P.M. van de Poll, wethouder
de heer C. van Dalen, wethouder

de heer M.H. van der Veer, secretaris


B&W vergaderdatum: 16 april 2024


Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1.*

P.J. van Hartskamp – de Jong

Wijziging GR RHC Rijnstreek en Lopikerwaard

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het definitief wijzigen van de gemeenschappelijke regeling RHC, zoals eerder aangegeven in het ongewijzigde ontwerp wijzigingsbesluit.


2.*

P.J. van Hartskamp – de Jong

Begroting 2025 gemeenschappelijke regeling RHC

Het college neemt kennis van de ontwerpbegroting 2025 van het Regionaal Historisch Centrum en stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 van het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard. Via een uitgaande brief wordt dit besluit gecommuniceerd.


De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.
Afbeelding 2