Openbare besluitenlijst 23 april 2024

Afbeelding 1

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort


Aanwezig: mevrouw mr. P.J. van Hartskamp – de Jong, burgemeester

de heer C.L. Jonkers, wethouder

de heer W. van Wikselaar, wethouder

mevrouw A.P.M. van de Poll, wethouder
de heer C. van Dalen, wethouder

mevrouw M.A.C. Willems, loco-secretaris


B&W vergaderdatum: 23 april 2024


Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1.*

C.L. Jonkers

Verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning buitenplans afwijken Achthoven Oost 13 Montfoort

Het college besluit de raad voor te stellen om een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in art. 6.5 van het besluit omgevingsrecht af te geven om het verlenen van een omgevingsvergunning buitenplans afwijken voor de bouw van een nieuw bedrijfsgebouw en het veranderen van de bedrijfsactiviteit op het perceel Achthoven Oost 13 in Montfoort mogelijk te maken.


2.*

C.L. Jonkers

Wijzigingsbesluit technische reparaties van ‘bruidsschat’ in Omgevingsplan gemeente Montfoort

Het college besluit het wijzigingsbesluit “Omgevingsplan gemeente Montfoort, 1e wijziging, revisie 'bruidsschat'” vast te stellen en de gemeenteraad hierover te informeren door middel van een raadsinformatiebrief.


De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.Afbeelding 2