Openbare besluitenlijst 9 april 2024

Afbeelding 1

Openbare besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort


Aanwezig: mevrouw mr. P.J. van Hartskamp – de Jong, burgemeester

de heer C.L. Jonkers, wethouder

de heer W. van Wikselaar, wethouder

mevrouw A.P.M. van de Poll, wethouder
de heer C. van Dalen, wethouder

de heer M.H. van der Veer, secretaris


B&W vergaderdatum: 9 april 2024


Nr.

Portefeuillehouder

Onderwerp

Besluit

1.*

P.J. van Hartskamp – de Jong

Formulier spreidingswet PRT

Het college besluit:

1. Om op 8 april 2024 richting de Provinciale Regietafel Migratie en Integratie (PRT) de ambitie uit te spreken om zoveel asielopvangplekken te realiseren als de indicatieve opgave van onze gemeente.

2. De raad hierover mondeling te informeren in de commissie Bestuur, Financiën en Samenleving van 9 april 2024 en vervolgens via een raadsinformatiebrief op 10 april 2024.

De met een * gemerkte onderwerpen gaan naar de griffie.
Afbeelding 2