Burgemeester mw. mr. P.J. (Petra) van Hartskamp-de Jong

Burgemeester P. van HartskampPortefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Evenementen, APV en Drank- en Horecawet (vergunningen, toezicht en handhaving)
 • Recreatie en Toerisme
 • Communicatie
 • Interbestuurlijke samenwerking
 • Burgerzaken
 • Personeel en organisatie
 • Integriteitsbewaking
 • Archief

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt, niet betaald

 • Lid AB Veiligheidsregio Utrecht
 • Lid bestuurlijke adviescommissie risicobeheersing VRU
 • Lid Archiefcommissie gemeenschappelijke regeling RHC Rijnstreek en Lopikerwaard
 • Voorzitter Stichting Platform De Utrechtse Waarden
 • Plaatsvervangend lid AB Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)
 • Ambassadeur St. Veteranen Lopikerwaard
 • Lid comité van aanbeveling bij Stichting Hollandsche IJssel Altijd Anders