Samenstelling college

Hier vindt u alle informatie over het college van burgemeester en wethouders van Montfoort.

Het college van burgemeester en wethouders (het college) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester is voorzitter van het college. De andere leden zijn de wethouders. Het college wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris (algemeen directeur).

In gemeente Montfoort bestaat het college van burgemeester en wethouders uit de volgende personen:

De wethouders worden door de gemeenteraad benoemd. Belangrijkste taak van het college is de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad. Daarnaast voert het college zelfstandig allerlei wetten, regelingen e.d. van het Rijk en de provincie uit, het zogenaamde medebewind. Voorbeelden daarvan zijn het uitvoeren van de Wet werk en bijstand, de Werkloosheidswet en de Wet Milieubeheer. Als dagelijks bestuur is het college als eerste verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente. Het college voert ook het personeelsbeleid van de gemeentelijke organisatie.

Afspraak met een collegelid

Wilt u een afspraak met een van de collegeleden? Dan kunt u een afspraak maken via 0348 476443. Geef hierbij aan:

  • Over welk onderwerp u wilt praten.
  • Of u contact gehad hebt met een ambtenaar, wie dit was en wanneer dit was.
  • Heeft u schriftelijk contact gehad? Houd het zaaknummer dat op de brief staat bij de hand.

Het gesprek is met de verantwoordelijk wethouder. Er is een ambtenaar bij het gesprek aanwezig.