Wethouder A.P.M. (AnneMarie) van de Poll

Wethouder A, van der PollPortefeuille

  • Vierde locoburgemeester
  • Sociaal team
  • Jeugdteam
  • Zorg en woonfaciliteiten
  • Jeugd en jongeren
  • Doelgroepenvervoer
  • Mantelzorg