Wethouder C.L. (Rob) Jonkers

Wethouder R. JonkersPortefeuille

  • Eerste locoburgemeester
  • Ruimtelijke Ordening
  • Bouwen en ontwikkeling (waaronder scholencomplex en De Vaart/De Geusplein)
  • Volkshuisvesting en wonen
  • Verkeer en mobiliteit
  • Economische zaken
  • Omgevingsvergunningen (vergunningen, toezicht, handhaving)
  • Informatiemanagement en informatiebeveiliging (ICT)
  • Participatie ruimtelijke ontwikkelingen
  • Omgevingswet