Wethouder C.L. (Rob) Jonkers

Wethouder R. JonkersPortefeuille

 • Eerste locoburgemeester
 • Ruimtelijke Ordening
 • Bouwen en ontwikkeling (waaronder scholencomplex en De Vaart/De Geusplein)
 • Volkshuisvesting en wonen
 • Verkeer en mobiliteit
 • Economische zaken
 • Omgevingsvergunningen (vergunningen, toezicht, handhaving)
 • Informatiemanagement en informatiebeveiliging (ICT)
 • Participatie ruimtelijke ontwikkelingen
 • Omgevingswet

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt, niet betaald

 • Lid Algemeen bestuur Stichting Urgentie West Utrecht (SUWU)

Nevenfuncties niet uit hoofde van het ambt, betaald

 • Medewerker mobiliteit Randstad Uitzendbureau (oproepbasis)