Wethouder W. (Wim) van Wikselaar

Wim van WikselaarPortefeuille

  • Derde locoburgemeester
  • Financiën
  • Grondbedrijf, grondexploitatie
  • Energie & warmte
  • Duurzaamheid
  • Milieu en milieuvergunningen (vergunningen, toezicht en handhaving)
  • Natuur en landschap
  • Agrarische sector