Wethouder W. (Wim) van Wikselaar

Wim van WikselaarPortefeuille

 • Derde locoburgemeester
 • Financiën
 • Grondbedrijf, grondexploitatie
 • Energie & warmte
 • Duurzaamheid
 • Milieu en milieuvergunningen (vergunningen, toezicht en handhaving)
 • Natuur en landschap
 • Agrarische sector

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt, niet betaald

 • Lid Algemeen bestuur BSR
 • Lid Dagelijks bestuur BSR
 • Lid Algemeen bestuur ODRU   

Nevenfuncties niet uit hoofde van het ambt, betaald

 • Eigenaar Van Wikselaar Training Coaching en Advies

Nevenfuncties niet uit het hoofde van het ambt, niet betaald

 • Bestuurslid Stichting Steunfonds Hoornbeeck College