Omgevingsvergunning

Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of pand heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Heeft u een idee of wens over werkzaamheden om of aan uw huis of pand? Of wilt u een groter plan realiseren? Dan komt u in veel gevallen in gesprek met de gemeente. 

Als u de stappen van 'een plan indienen bij de gemeente' doorloopt, leest u hoe u een plan indient bij de gemeente en wat u hiervoor nodig heeft. 

Wanneer vraag ik een omgevingsvergunning aan?

Doe de vergunningscheck op Omgevingsloket online.

Voor de volgende activiteiten kunt u een omgevingsvergunning nodig hebben:

  • bouwen, verbouwen of slopen van een bouwwerk (zoals een huis);
  • slopen van een bouwwerk in beschermd stads- of dorpsgezicht;
  • veranderen van een gemeentelijk of provinciaal monument, of het verbouwen of slopen van een monument;
  • aanleggen van een weg;
  • maken van een uitweg (of uitrit) op de gemeentelijke of provinciale weg;
  • aanbrengen van een alarminstallatie aan een onroerende zaak (zoals een fabriek, kantoor of huis);
  • maken en aanbrengen van handelsreclame (zoals een reclamebord) of dit als eigenaar toestaan;
  • kappen van een boom of houtopstand.

In de gemeentelijke (of provinciale) verordening zijn soms nog andere activiteiten genoemd, waarvoor u een omgevingsvergunning moet aanvragen

Milieuactiviteiten

Gaat uw melding of vergunningaanvraag over milieuactiviteiten? Daarvoor kunt u terecht bij de Omgevingsdienst regio Utrecht. Het kan hierbij onder meer gaan om het slopen van een bouwwerk waar asbest in zit, maar ook om het starten of wijzigen van bedrijfsactiviteiten.

Termijn
  • Voor reguliere aanvragen neemt de gemeente binnen 8 weken een besluit en kan dit, eenmalig, met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch verleend.
  • Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij complexe aanvragen wordt de vergunning niet automatisch verleend.
Zienswijze, bezwaar en beroep

Reguliere aanvragen

Bent u niet eens met de beslissing op uw vergunningsaanvraag, dan kunt u bezwaar indienen bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Complexe aanvragen

Bij complexe aanvragen legt de gemeente eerst een ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning ter inzage. Binnen 6 weken nadat dit ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, kan iedereen zijn of haar mening hierover geven. Dit noemen we een zienswijze. In uw zienswijze legt u uit waarom u het niet eens bent met de beslissing.

Nadat er een definitief besluit is genomen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank. Er kunnen meerdere belanghebbenden zijn die bij de rechtbank in beroep gaan.

Kosten

De kosten voor de omgevingsvergunning staan in onze Legesverordening.

Vragen en contact

We helpen u zo goed mogelijk op weg om de introductie van de Omgevingswet en alles dat hiermee samenhangt zo goed mogelijk te laten verlopen. Zo ook voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. Kunt u iets niet vinden, is iets onduidelijk of heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op via bouw@montfoort.nl of telefoonnummer 0348 476 400.