24 september 2021: Online vragenlijst meer dan 160 keer ingevuld

Het mooi inrichten van de omgeving en het goed inpassen van het schoolgebouw vinden we belangrijk.

Het mooi inrichten van de omgeving en het goed inpassen van het schoolgebouw vinden we belangrijk. Het schoolgebouw moet een goede plek krijgen in de bestaande omgeving. Ook gaan we zorgen dat iedereen op een prettige en veilige manier samen gebruik kan maken van de openbare ruimte. Het inrichten van de omgeving en het inpassen van het scholencomplex is belangrijk voor iedereen die direct in de buurt van de locatie woont. Over onder andere de inrichting van de omgeving gaan we dan ook met direct omwonenden in gesprek. 

Maar we willen iedereen die direct of indirect te maken heeft de gelegenheid bieden een aantal vragen over de inpassing van het scholencomplex te beantwoorden. Zo weten we beter wat u belangrijk vindt en waar we rekening mee moeten houden bij de verdere ontwikkeling. Uw zorgen en aandachtspunten nemen we graag mee in het ontwerp net als uw ideeën, suggesties en oplossingen. Het is ook úw omgeving, doe dus mee! Het beantwoorden van de vragen kost u ongeveer 7 minuten tijd. Uw deelname is anoniem.

De vragenlijst heeft tot en met donderdag 23 september 2021 online gestaan. Er zijn meer dan 160 vragenlijsten ingevuld. De input nemen we in het verdere participatieproces mee. Bekijk via deze link de rapportage van de online raadpleging. De bijlage die bij de rapportage hoort, bekijkt u via deze link.