Kindcentrum

Drie Montfoortse basisscholen en de buitenschoolse opvang Kind&CO krijgen een nieuw onderkomen.

Hoofdingang Kindcentrum Montfoort

Dat zijn basisscholen Graaf Jan, Howiblo en Hobbitstee. Samen met Kind&Co gaan ze een Kindcentrum vormen. Een plek waar elke organisatie zijn identiteit kan uitdragen, maar waar door gezamenlijk gebruik van ruimtes bijzondere activiteiten worden aangeboden en wordt samengewerkt. Het Kindcentrum Montfoort wordt een kloppend hart waarin spelen en leren elkaar ontmoeten. Een vriendelijke omgeving, met flexibiliteit in huidig gebruik en naar de toekomst toe. Duurzaam en onderhoudsvriendelijk en een speels gebouw, waarin kinderen kunnen groeien en bloeien. De nieuwe locatie is de zogenoemde ‘voormalige Hoflandschool’, aan de Parklaan in Montfoort en bij de tennisvereniging en de hockeyvelden. Volgens planning start de bouw in november 2022 en opent het gebouw in 2023 haar deuren.

Zo pakken we het aan

Het Kindcentrum Montfoort ontwikkelen we samen met alle betrokkenen. Dat zijn natuurlijk de scholen met hun besturen, de opvang en de sportverenigingen. Omdat we beseffen dat de ontwikkeling impact heeft op de omgeving, betrekken we bij de inrichting en vraagstukken op het gebied van parkeren ook omwonenden, vertegenwoordigd in een klankbordgroep. Geregeld organiseren we bijeenkomsten. Soms inhoudelijk, om bijvoorbeeld ideeën te toetsen. Soms onderzoekend, om samen te zoeken naar oplossingen voor uitdagingen.

In het hele traject heeft de gemeenteraad een belangrijke rol. Door de jaren heen zijn meerdere besluiten genomen. Meest recent is de instemming met het bestemmingplan. Dat gebeurde op 13 december 2021. Nu dit vast staat, staan de kaders voor de verdere ontwikkeling ook vast. Benieuwd naar wat er nog meer formeel is besloten? Dat is te vinden op deze pagina. Vernieuwing van scholen is opgenomen in het raadsprogramma. Eerder is dit al gerealiseerd voor de scholen Het Kompas, KBs de Heeswijk, Prins Clausschool en Timotheüsschool.

Hier staan we nu

Het bestemmingsplan is op 13 december 2021 vastgesteld door de gemeenteraad en de opdracht is gegund aan een architect en aannemer. Samen met de scholen en kinderopvang werken we nu aan een definitief ontwerp (het schetsontwerp, dat een eerste beeld geeft maar nog niets over het definitieve ontwerp zegt, is hier te bekijken). Ook blijven we met de klankbordgroep verder werken aan het inrichtingsontwerp voor de omgeving. Naar verwachting gaat de bouw op 1 november 2022 van start.

SIR communicatie & participatie

Voor de participatie werkten we nauw samen met SIR communicatie & participatie en ontwikkelden we een participatieplan. Deze partij heeft veel ervaring op het gebied van participatie en begeleidt vergelijkbare trajecten in veel gemeenten. Het eindresultaat van het participatietraject was een voorlopig inrichtingsplan voor het kindcentrum en het gebied daar omheen dat samen met de verschillende belanghebbenden is gemaakt.

Zo ziet de verdere planning eruit
  • Ontwerp kindcentrum gereed: tweede helft 2022
  • Ontwerp inrichtingsplan omgeving: tweede helft 2022
  • Start bouw: november 2022
  • Verwachte oplevering: 2023
Meer informatie

Meer weten of vragen over project? Stuur dan een mail naar scholencomplex@montfoort.nl. Via dit mailadres kunnen we uw vragen over het project beantwoorden, maar ook uw suggesties voor een zo goed mogelijke invulling verzamelen. U bent van harte welkom om ons via deze weg te benaderen om uw ideeën en suggesties kenbaar te maken. Voor de meest gestelde vragen over dit project kunt u ook kijken op de pagina 'Veelgestelde vragen Kindcentrum Montfoort'.