Kindcentrum

Drie Montfoortse basisscholen en de buitenschoolse opvang Kind&CO krijgen een nieuw onderkomen.

23.11.03 Voorkant gevel

Dat zijn basisscholen Graaf Jan, De Howiblo en De Hobbitstee. Samen met Kind&Co gaan ze een Kindcentrum vormen. Een plek waar elke organisatie zijn identiteit kan uitdragen, maar waar door gezamenlijk gebruik van ruimtes bijzondere activiteiten worden aangeboden en wordt samengewerkt. Het Kindcentrum Montfoort wordt een kloppend hart waarin spelen en leren elkaar ontmoeten. Een vriendelijke omgeving, met flexibiliteit in huidig gebruik en naar de toekomst toe. Duurzaam en onderhoudsvriendelijk en een speels gebouw, waarin kinderen kunnen groeien en bloeien. De nieuwe locatie is de zogenoemde ‘voormalige Hoflandschool’, aan de Parklaan in Montfoort en bij de tennisvereniging en de hockeyvelden. Volgens planning is de bouw in november 2022 van start gegaan. Op 22 maart was de meest recente mijlpaal: toen vierden we dat het hoogste punt van de bouw was bereikt. De volledige oplevering staat gepland voor eind 2023, waarna de scholen en de opvang begin 2024 kunnen verhuizen. 

Zo pakken we het aan

Het Kindcentrum Montfoort ontwikkelen we samen met alle betrokkenen. Dat zijn natuurlijk de scholen met hun besturen, de opvang en de sportverenigingen. Omdat we beseffen dat de ontwikkeling impact heeft op de omgeving, betrekken we bij de inrichting en vraagstukken op het gebied van parkeren ook omwonenden, vertegenwoordigd in een klankbordgroep. Geregeld organiseren we bijeenkomsten. Soms inhoudelijk, om bijvoorbeeld ideeën te toetsen. Soms onderzoekend, om samen te zoeken naar oplossingen voor uitdagingen.

In het hele traject heeft de gemeenteraad een belangrijke rol. Door de jaren heen zijn meerdere besluiten genomen. Meest recent is de instemming met het bestemmingplan. Dat gebeurde op 13 december 2021. Nu dit vast staat, staan de kaders voor de verdere ontwikkeling ook vast. Benieuwd naar wat er nog meer formeel is besloten? Dat is te vinden op deze pagina. Vernieuwing van scholen is opgenomen in het raadsprogramma. Eerder is dit al gerealiseerd voor de scholen Het Kompas, KBs de Heeswijk, Prins Clausschool en Timotheüsschool.

Hier staan we nu

We zitten in de laatste fase van de bouw. In november 2022 is Pellikaan Bouwbedrijf van start gegaan. Dit moment vierden we op 17 november met alle gebruikers: de drie basisscholen, de opvang en bijna 600 kinderen. Met de klankbordgroep werkten we daarna aan een ontwerp van de openbare ruimte, dat inmiddels ook definitief is. In juli 2023 werd het bestemmingplan onherroepelijk. Inmiddels zitten we in de laatste fase. Dit najaar (2023) levert Pellikaan het gebouw officieel op, waarna het laatste onderdeel van dit project start: de aanleg van de buitenruimte (schoolplein). De verwachting is dat de scholen en opvang begin 2024 gaan verhuizen.

Campagnewebsite

Sinds 17 november staat de speciale campagnewebsite Kindcentrum Montfoort live. Daarop bundelen we steeds de meest actuele informatie over de bouw en houden we betrokkenen en toekomstige gebruikers op de hoogte van alles wat er speelt. 

Communicatie & participatie

Voor de participatie werkten we nauw samen met SIR communicatie & participatie en ontwikkelden we een participatieplan. Deze partij heeft veel ervaring op het gebied van participatie en begeleidt vergelijkbare trajecten in veel gemeenten. Het eindresultaat van het participatietraject was een voorlopig inrichtingsplan voor het kindcentrum en het gebied daar omheen dat samen met de verschillende belanghebbenden is gemaakt. Van deze fase maakten we een inwonersvriendelijk verslag, genaamd 'Zo betrokken we de buurt, toekomstige gebruikers en overige belanghebbenden'.

Zo ziet de verdere planning eruit
  • Ontwerp kindcentrum gereed: tweede helft 2022
  • Start bouw: november 2022
  • Ontwerp inrichtingsplan omgeving: begin 2023
  • Verwachte oplevering: eind 2023/begin 2024
Meer informatie

Meer weten of vragen over project? Stuur dan een mail naar kindcentrum@montfoort.nl. Via dit mailadres kunnen we uw vragen over het project beantwoorden, maar ook uw suggesties voor een zo goed mogelijke invulling verzamelen. U bent van harte welkom om ons via deze weg te benaderen om uw ideeën en suggesties kenbaar te maken. Voor de meest gestelde vragen over dit project kunt u ook kijken op de pagina 'Veelgestelde vragen Kindcentrum Montfoort'.