Kindcentrum

Drie Montfoortse basisscholen en de buitenschoolse opvang Kind&CO hebben een nieuw onderkomen.

23.11.03 Voorkant gevel

Dat zijn basisscholen Graaf Jan, De Howiblo en De Hobbitstee. Samen met Kind&Co vormen ze Kindcentrum Montfoort. Een plek waar elke organisatie zijn identiteit kan uitdragen, maar waar door gezamenlijk gebruik van ruimtes bijzondere activiteiten worden aangeboden en wordt samengewerkt. Het Kindcentrum Montfoort is een kloppend hart waarin spelen en leren elkaar ontmoeten. Een vriendelijke omgeving, met flexibiliteit in huidig gebruik en naar de toekomst toe. Duurzaam en onderhoudsvriendelijk en een speels gebouw, waarin kinderen kunnen groeien en bloeien. De nieuwe locatie is de zogenoemde ‘voormalige Hoflandschool’, aan de Parklaan in Montfoort en bij de tennisvereniging en de hockeyvelden. Volgens planning is de bouw in november 2022 van start gegaan en eind februari dit jaar namen de scholen en opvang hun intrek in het gebouw

Zo pakten we het aan

Het Kindcentrum Montfoort ontwikkelden we samen met alle betrokkenen. Dat waren natuurlijk de scholen met hun besturen, de opvang en de sportverenigingen. Omdat we beseften dat de ontwikkeling impact heeft op de omgeving, betrokken we bij de inrichting en vraagstukken op het gebied van parkeren ook omwonenden, vertegenwoordigd in een klankbordgroep. Geregeld organiseerden we bijeenkomsten. Soms inhoudelijk, om bijvoorbeeld ideeën te toetsen. Soms onderzoekend, om samen te zoeken naar oplossingen voor uitdagingen.

In het hele traject speelde de gemeenteraad een belangrijke rol. Door de jaren heen zijn meerdere besluiten genomen. Meest recent was de instemming met het bestemmingplan. Dat gebeurde op 13 december 2021. Benieuwd naar wat er nog meer formeel is besloten? Dat is te vinden op deze pagina. Vernieuwing van scholen is opgenomen in het raadsprogramma. Eerder is dit al gerealiseerd voor de scholen Het Kompas, KBs de Heeswijk, Prins Clausschool en Timotheüsschool.

Hier staan we nu

Op maandag 26 februari 2024 was de eerste schooldag in het nieuwe gebouw. En ook de herinrichting van de Parklaan zit in de laatste fase. Op donderdag 4 april is de officiële opening van het nieuwe kindcentrum.

Campagnewebsite

Sinds 17 november stond de speciale campagnewebsite Kindcentrum Montfoort live. Daarop bundelden we steeds de meest actuele informatie over de bouw en houden we betrokkenen en toekomstige gebruikers op de hoogte van alles wat er speelt. Op dit moment onderzoeken we als gemeente samen met de scholen en opvang wat we met deze campagnesite gaan doen.

Communicatie & participatie

Voor de participatie werkten we nauw samen met SIR communicatie & participatie en ontwikkelden we een participatieplan. Deze partij heeft veel ervaring op het gebied van participatie en begeleidt vergelijkbare trajecten in veel gemeenten. Het eindresultaat van het participatietraject was een voorlopig inrichtingsplan voor het kindcentrum en het gebied daar omheen dat samen met de verschillende belanghebbenden is gemaakt. Van deze fase maakten we een inwonersvriendelijk verslag, genaamd 'Zo betrokken we de buurt, toekomstige gebruikers en overige belanghebbenden'.

Meer informatie

Meer weten of vragen over project? Stuur dan een mail naar kindcentrum@montfoort.nl. Via dit mailadres kunnen we uw vragen over het project beantwoorden, maar ook uw suggesties voor een zo goed mogelijke invulling verzamelen. U bent van harte welkom om ons via deze weg te benaderen om uw ideeën en suggesties kenbaar te maken. Voor de meest gestelde vragen over dit project kunt u ook kijken op de pagina 'Veelgestelde vragen Kindcentrum Montfoort'.