4 februari: Ontwerp Kindcentrum Montfoort officieel van start

Vanmiddag vrijdag 4 februari ondertekenden Yolan Koster-Dreese, wethouder gemeente Montfoort en Jack Hazen, commercieel directeur Pellikaan Bouwbedrijf , de overeenkomst om te starten met het ontwerp en de bouw van het nieuwe Kindcentrum Montfoort. Een belangrijke stap in de realisatie van een nieuw gebouw voor drie basisscholen en kinderopvang.

De ondertekening is het startschot om te komen tot een definitief ontwerp. Als alles volgens plan gaat, start de bouw komende zomer en wordt het kindcentrum bij aanvang van het schooljaar 2023-2024 in gebruik genomen.

Kindcentrum Montfoort

Drie Montfoortse basisscholen en de kinderopvang en buitenschoolse opvang KMN Kind&CO krijgen een nieuw onderkomen. Dat zijn de basisscholen Graaf Jan van Montfoort, Howiblo en de Hobbitstee. Samen met KMN Kind&Co gaan ze Kindcentrum Montfoort vormen. Een plek waar elke organisatie zijn identiteit kan uitdragen en waar door intensivering van de samenwerking en het gezamenlijk gebruik van ruimtes bijzondere activiteiten kunnen worden aangeboden. De nieuwe locatie is de zogenoemde ‘voormalige Hoflandschool’, aan de Parklaan in Montfoort naast  de tennisvereniging en de hockeyvelden.

Duurzaam en speels gebouw

Kindcentrum Montfoort wordt een kloppend hart waar spelen en leren elkaar ontmoeten. Een vriendelijke omgeving, met flexibiliteit in huidig gebruik en naar de toekomst toe. De centrale hal wordt het hart van het nieuwe gebouw, met daarin gedeelde en gezamenlijk te gebruiken ruimten zoals een atelier, speelzalen, een centrale keuken en het springlab. Vanuit de centrale hal is er een verbinding naar de scholen en opvang, die ook aan de buitenkant een eigen ingang hebben. De onderbouwruimtes zijn direct verbonden met het centrale hart op de begane grond, de bovenbouw heeft een eigen entree naar de eerste verdieping. Eenheid in verscheidenheid staat centraal, vertelt Jack Hazen. Het is belangrijk dat iedere gebruiker een individuele expressie heeft, maar dat ze samen wel een geheel vormen. Dat maakt het gebouw voor groot en klein overzichtelijk en herkenbaar. We gaan ervoor zorgen dat elke hoek van het kindcentrum straks onderdeel is van de speel- en leeromgeving van de kinderen: de pleinen buiten, het centrale hart, de leslokalen en werk- en leerpleinen. Op natuurlijke wijze worden alle ruimtes met elkaar verbonden.”

Passend bij Montfoort

Volgens Marieke Visser, stedenbouwkundig bij de gemeente Montfoort, is het belangrijk dat de nieuwbouw een doordachte plek krijgt in de bestaande omgeving: ”Als je kijkt naar de stedenbouwkundige inpassing, dan spelen zichtbaarheid, herkenbaarheid en alzijdigheid een belangrijke rol. Het nieuwe gebouw wordt omringd door een open landschap en is vanuit alle hoeken goed zichtbaar uit de omringende wijk. De locatie heeft aan de ene zijde een vergezicht naar de binnenstad, en zicht van en naar het Stadspark met de kinderboerderij. Deze alzijdigheid wordt benut om alle scholen en de kinderopvang herkenbaar te maken vanuit de omgeving. Alle vier krijgen ze een eigen, unieke uitstraling die ook zichtbaar is vanaf de Parklaan. De gevels worden gemaakt uit een lichte kleur baksteen, die aansluit op de omliggende bebouwing in de wijk, met variatie per school."

Duurzaam en flexibel

Wethouder Koster kan niet wachten tot de kinderen straks gebruik kunnen maken van hun nieuwe gebouw. “Eerlijk is eerlijk: het heeft best lang geduurd. Maar het tempo zit er nu goed in. Deze ondertekening is een belangrijke en grote stap. Binnenkort onthullen we het bouwbord zodat iedereen kan zien hoe het gebouw er vermoedelijk uit gaat zien.  Ik heb alle vertrouwen in het proces en kijk er naar uit dat de kinderen straks onderwijs en opvang krijgen in een gebouw dat past bij deze tijd. Duurzaam, flexibel en van gemakken voorzien. Flexibel, zodat de scholen bij wisselende leerlingenaantallen gebruik kunnen maken van elkaars ruimten zonder dat dat ten koste gaat van de opbouw van het gebouw. En duurzaam; het gebouw is volledig gasloos, wekt een groot gedeelte van zijn eigen energie op en draagt met nestkasten en wellicht een groen dak bij aan de omgeving. Een fijne plek om ‘groot te groeien’.”

Planning

De komende maanden gaat Pellikaan samen met de scholen en opvang het voorlopige ontwerp uitwerken tot een definitief ontwerp. Medio komende zomer start de bouw. Als alles volgens plan gaat, is de verhuizing van de scholen in de zomer van 2023. Zodoende start het schooljaar 2023-2024 voor alle gebruikers in het nieuwe Kindcentrum Montfoort.