Verzoek om voorlopige voorziening tegen bouw Kindcentrum afgewezen

De bouw van het kindcentrum Montfoort kan volgens planning doorgaan. De Rechtbank Midden Nederland heeft de gemeente gelijk gegeven in voorlopige voorziening-zaak die was aangevraagd door een bewoner.

De bewoner had bezwaar aangetekend tegen de verleende omgevingsvergunning. Volgens de bewoner zou de gemeente niet voldoende hebben nagedacht over de verkeersinrichting, parkeermogelijkheden en de locatie van het kindcentrum. Om te voorkomen dat de bouw van het kindcentrum, waar drie basisscholen en een kinderopvang met in totaal zo’n 600 kinderen een nieuw onderkomen krijgen, zou starten had de bewoner de rechter om een voorlopige voorziening gevraagd. De gemeente gaf in het verweer aan dat er voldaan is aan alle voorwaarden en dat zij juist intensief heeft ingezet op participatie. Met betrokken bewoners, de scholen en sportverenigingen is een interactief traject doorlopen om te komen tot een inrichtingsplan. De rechter heeft de gemeente in het gelijk gesteld en heeft de voorlopige voorziening afgewezen.