Bestemmingsplan Kindcentrum Montfoort is onherroepelijk

Op 19 juli 2023 is het bestemmingplan van het nieuwe Kindcentrum Montfoort onherroepelijk verklaard. Dat betekent dat alle officiële procedures zijn afgerond.

Voor de voortgang van het bouwproject was dit de laatste formele stap die genomen moest worden. Bezwaren die waren ingediend, zijn door de Raad van State tijdens de zitting op 19 juli afgewezen.

Om het kindcentrum te ontwikkelen, was het nodig het bestemmingsplan aan te passen. Niet iedereen was het eens met het nieuwe bestemmingsplan, daarom hebben enkele bewoners bezwaar- en beroepschriften ingediend bij de hoogste bestuursrechter, de Raad van State. Bewoners maakten zich zorgen over mogelijke verkeersoverlast, aantasting van hun woon- en werkklimaat en waardevermindering van hun woning. Volgens de Raad van State hoeven de bewoners hier niet voor te vrezen, waarmee de bezwaren en beroepen ongegrond zijn verklaard en het bestemmingplan onherroepelijk is.