8 december 2020: raadsbesluit 7 december 2020

Op 7 december 2020 heeft de gemeenteraad van Montfoort besloten een (aanvullend) krediet voor de bouw van het nieuwe scholencomplex Montfoort beschikbaar te stellen.

De raad besloot toen ook de locatie en de randvoorwaarden voor de nieuwbouw te wijzigen. 

Het scholencomplex wordt gerealiseerd op de locatie van de voormalige Hoflandschool, bij de tennisvereniging en de hockeyvelden. Uit onderzoek blijkt dat we het perceel, met een aanpassing van het tenniscomplex, voor het kindcentrum optimaal kunnen benutten qua grootte, ligging en ontsluiting van het verkeer. Via de website van de raad kunt u het raadsvoorstel scholencomplex Montfoort met bijbehorende stukken raadplegen.