Achternaam kind kiezen

Bij uw eerste kind kunt u de geslachtsnaam zelf kiezen. U kunt uw kind uw eigen geslachtsnaam geven, die van uw partner of een gecombineerde geslachtsnaam. Alle volgende kinderen van u en uw partner samen krijgen dan automatisch dezelfde geslachtsnaam als uw eerste kind.

Uw kind krijgt automatisch de geslachtnaam die volgens de wet bij uw gezinssituatie hoort. Krijgt uw kind niet de geslachtsnaam die u wilt? Dan moet u een verklaring naamskeuze afleggen. Daarbij kiest u voor uw kind de geslachtsnaam van de vader, de moeder, van degene die het kind heeft erkend of een gecombineerde geslachtsnaam.

Maak hier uw afspraak

Wat u moet regelen, hangt af van uw situatie

Man en vrouw, getrouwd of geregistreerd partnerschap:

 • Uw kind krijgt automatisch de geslachtsnaam van de vader. Wilt u dat het kind de geslachtsnaam van de moeder krijgt? Maak dan een afsrpaak voor een verklaring naamskeuze. Een verklaring naamskeuze kan worden afgelegd vóór de geboorte of bij d geboorteaangifte. 

Twee vrouwen, getrouwd of geregistreerd partnerschap:

 • Als de moder zwanger is van een onbekende donor. krijgt uw kind automatisch de geslachtsnaam van de duomoeder. Dit kan alleen als de duomoeder autmatisch juridische ouder wordt bij de geboorte. Daarvoor is een ouderschapsverklaring nodig van Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting. Wilt u dat uw kind de geslachtsnaam van de geboorte moeder krijgt? Maak dan een afsrpaak voor een verklaring van naamskeuze. Een verklaring van naamskeuze kan worden afgelegd vóór de geboorte of bij de geboorteaangifte. 
 • Als de moeder zwanger is van een bekende donor en de duomoeder erkent het kind, krijgt uw kind automatisch de geslachtsnaam van de geboorte moeder. 
 • Wilt  u dat uw kind de geslachtsnaam krijgt van de duomoeder? Maak dan een afspraak voor een erkenning. Erkenning (en dus naamskeuze) kan vóór de geboorte, bij de geboorteaangifte en na de geboorte gedaan worden. Doet u bij de erkenning van het eerste kind geen naamskeuze? Dan krijgen ook alle volgende kinderen uit deze relatie de achternaam van de moeder. Kijk voor meer informatie bij kind erkennen.

U bent niet getrouwd en geen geregistreerd partnerschap:

 • Uw kind krijgt automatisch de geslachtsnaam van de moeder. Als u wilt dat uw kind de geslachtsnaam van de vader of duomoeder krijgt, moet de vader of duomoeder uw kind erkennen. Erkenning (en dus naamskeuze) kan vóór de geboorte, bij de geboorteaangifte en na de geboorte gedaan worden. Doet u bij de erkenning van het eerste kind geen naamskeuze? Dan krijgen ook alle volgende kinderen uit deze relatie de achternaam van de moeder. Kijk voor meer informatie bij kind erkennen.

Gezin van twee mannen:

 • op het moment van de geboorte van een kind is er altijd een moeder. Het moederschap kan alleen eindigen door adoptie. Bij adoptie kunt u de geslachtsnaam van uw eerste kind kiezen. Dit gebeurt bij de rechter. Volgende kinderen van u en uw partner krijgen dezelfde geslachtsnaam. 

Hoe werkt het?

Krijgt uw kind niet de geslachtsnaam die u wilt, dan kunt u een verklaring van naamskeuze afleggen: 

 • Maak een afspraak voor naamskeuze/gecombineerde geslachtsnaam;
 • U en uw partner moeten persoonlijk langskomen om de verkaring van naamskeuze af te leggen;
 • Ten minste één van de ouders moet de Nederlandse nationaliteit hebben;
 • U moet beide een geldig legitimatiebewijs meenemen; 
 • Naamskeuze is gratis, tenzij u valt onder overgangsregeling 2 voor een gecombineerde geslachtsnaam. Zie overgangsregeling gecombineerde geslachtsnaam. 

Let op: vaak kan de moeder niet aanwezig zijn bij de geboorteaangifte. U kunt daarom het beste al vóór de geboorte samen naar de gemeente gaan.

Gecombineerde geslachtsnaam kiezen

Vanaf 1 januari 2024 gaat er een nieuwe wet in: Invoering gecombineerde geslachtsnaam. Dit betekend dat u als ouders uw kind niet alleen één geslachtsnaam kunnen geven. U kunt uw kind ook een combinatie van geslachtsnamen geven.

Voorbeeld
Ouders de Vries en Jansen krijgen in 2024 hun eerste kind. Zij kunnen kiezen voor de geslachtsnamen:

1. de Vries
2. Jansen
3. de Vries Jansen
4. Jansen de Vries

Let op: deze keuze kunt u pas maken vanaf 1 januari 2024. Dit kan alleen als dit uw eerste kind is.

Overgansregeling gecombineerde geslachtsnaam

Er zijn twee overgangsregelingen deze wet. Hierdoor kunt u soms eerder een keuze maken of namen van eerdere kinderen wijzigen.

Overgangsregeling 1: kind in 2024 verwacht? U kunt al voor een gecombineerde geslachtsnaam kiezen
U gaat uw kind in 2023 erkennen, maar uw kind wordt in 2024 geboren. U kunt bij de geboorteaangifte kiezen voor een gecombineerde geslachtsnaam. Dit kan lastig zijn. Vaak kan de moeder niet aanwezig zijn bij de geboorteaangifte.  

De oplossing is om uw keuze voor de gecombineerde geslachtnaam nu al vast te leggen door uw kind te erkennen. Dit heet erkenning ongeboren vrucht. De naam van uw kind is dan vastgelegd, als uw kind in 2024 wordt geboren. Wordt uw kind toch in 2023 geboren? Dan krijgt uw kind de geslachtsnaam van één van de ouders.

Overgangsregeling 2: gecombineerde geslachtsnaam voor al uw kinderen
In heel 2024 kunt u als ouders de naam van uw kinderen wijzigen naar een gecombineerde geslachtsnaam. Hiervoor komt u samen op afspraak naar het gemeentehuis.

Voor wie geldt de overgangsregeling?

 • Voor alle kinderen van dezelfde ouders
 • Uw oudste kind is geboren tussen 1 januari 2016 en 31 december 2023;
 • U bent getrouwd, u heeft een geregistreerd partnerschap of u heeft uw kinderen erkend;

Let op: hier zijn kosten aan verbonden. Per kind wordt er een bedrag in rekening gebracht:

 • Voor het oudste kind € 75,00;
 • Voor elk volgend kind van dezelfde ouders: € 50,00.

Wanneer is het niet mogelijk om voor een gecombineerde geslachtsnaam te kiezen?

 • Uw oudste kind is geboren voor 1 januari 2016;
 • U kunt de enkele geslachtsnaam van uw kind niet wijzigen in een enkele geslachtsnaam van de andere ouder.