Achternaam kind kiezen

Bij uw eerste kind kunt u de achternaam kiezen. U kunt uw kind uw eigen achternaam geven of die van uw partner. Alle volgende kinderen van u en uw partner samen krijgen dan automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.

Als u geen achternaam kiest of die niet op tijd bij de gemeente vastlegt, bepaalt de wet welke achternaam uw kind krijgt. Welke naam dat is hangt af van uw persoonlijke situatie. Bekijk hieronder welke situatie voor u geldt.

Man en vrouw, getrouwd of geregistreerd partnerschap
  • U kind krijgt automatisch de achternaam van de vader. Als u wilt dat uw kind de achternaam van moeder krijgt, dan moet u dat voor of tijden de geboorteaangifte samen laten vastleggen bij de gemeente.
Twee vrouwen, getrouwd of geregistreerd partnerschap
  • Als de moeder zwanger is van een onbekende donor, krijgt uw kind automatisch de achternaam van de duomoeder. Dit kan alleen als de duomoeder automatisch juridische ouder wordt bij de geboorte. Daarvoor is een ouderschapsverklaring nodig. Als u wilt dat uw kind de achternaam van de geboortemoeder krijgt, moet u dit samen vastleggen bij de gemeente.
  • Als de moeder zwanger is van een bekende donor en de duomoeder erkent het kind, krijgt uw kind automatisch de achternaam van de geboortemoeder. Als u wilt dat uw kind de achternaam krijgt van de duomoeder, moet u dit samen laten vastleggen bij de gemeente.
Ouders die niet getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap
  • Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de moeder. Als u wilt dat uw kind de achternaam van de vader of duomoeder krijgt, moet de vader of duomoeder uw kind erkennen. Bij de erkenning kiest u dan samen de achternaam.
Gezin van twee mannen
  • Op het moment van de geboorte van een kind is er altijd een moeder. Het moederschap kan alleen eindigen door adoptie. Bij adoptie kunt u de achternaam van uw eerste kind kiezen. Dit gebeurt bij de rechter. Volgende kinderen van u en uw partner samen krijgen dezelfde achternaam.
Dubbele achternaam per 1 januari 2024

Kinderen kunnen voortaan de achternamen van beide ouders krijgen. De nieuwe wet treedt in werking op 1 januari 2024. Ouders kunnen van deze nieuwe mogelijkheid gebruik maken als hun eerste kind wordt geboren op of na 1 januari 2024. De gekozen achternaam geldt vervolgens voor al hun volgende kinderen.

In de wet is daarnaast een overgangsregeling opgenomen. Is hun oudste kind geboren op of na 1 januari 2016 dan kunnen ouders alsnog een dubbele achternaam kiezen. Vanaf 1 januari 2024 hebben zij één jaar de tijd om alsnog een dubbele achternaam te kiezen.

De keuze voor een dubbele achternaam is niet verplicht. Als ouders geen keuze maken, krijgt een kind als de ouders niet gehuwd of geregistreerd partners zijn de achternaam van de geboortemoeder. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgt het kind de achternaam van de vader of duomoeder.