Begraven of cremeren

Mogelijkheden en kosten voor het begraven en bijzetten van dierbaren die overleden zijn.

In Montfoort zijn drie gemeentelijke begraafplaatsen. Voor het begraven of bijzetten van een persoon die overleden is, heeft u toestemming van de gemeente nodig. Deze toestemming heet ‘verlof tot begraven’ of ‘verlof tot cremeren’. Dit wordt over het algemeen geregeld door uw begrafenisondernemer. Wilt u dit liever zelf doen? Dan is het belangrijk dat u van tevoren beslist of u uw dierbare wilt begraven of cremeren, zodat u weet welk verlof u gaat vragen. Dit regelt u door aangifte van overlijden te doen.

De gemeente biedt verschillende mogelijkheden voor begraven van dierbaren. Ook zijn er verschillende manieren om na een crematie uw dierbare een laatste rustplaats te geven.

Begraven of bijzetten in een particulier graf

Voor het graf betaalt u grafrechten. De grafrechten kunt u vergelijken met huurkosten. Bij een particulier graf is het mogelijk om de grafrechten opnieuw te verlengen. De eerste keer betaalt u rechten voor 10 jaar. Daarna kunt u de rechten steeds verlengen met 5 of 10 jaar.

Begraven in een algemeen graf

Voor het graf betaalt u grafrechten. De grafrechten kunt u vergelijken met huurkosten. Bij een algemeen graf is het niet mogelijk om de grafrechten te verlengen. U betaalt eenmalig rechten voor 10 jaar.

Wat is na 10 jaar nog wel mogelijk?

  • U kiest ervoor om uw dierbare op te laten graven en te laten herbegraven in een graf dat u wel kunt verlengen;
  • Of u kiest ervoor uw dierbare op te laten graven en alsnog te cremeren. De urn kan daarna dan bijgezet worden in een nis, in een klein urnengraf of een groot urnengraf. De periode hiervoor kunt u ook verlengen.
  • Wilt of kunt u geen van beide keuzes maken? Dan zal de gemeente Montfoort voor u het graf gaan ruimen. Hier zitten voor u geen extra kosten aan.
Begraven in een kindergraf

Voor het graf betaalt u grafrechten. De grafrechten kunt u vergelijken met huurkosten. Bij een kindergraf is het mogelijk om de grafrechten opnieuw te verlengen. De eerste keer betaalt u rechten voor 20 jaar. Daarna kunt u de rechten steeds verlengen met 10 jaar.

Na crematie uitstrooien

Wilt u na crematie de resten van uw dierbare uitstrooien? Dat kan op het strooiveld op de nieuwe algemene begraafplaats De Stuivenberg. Hiervoor plant u samen met de begraafplaatsadministratie een moment.

Na crematie de urn bijzetten in nis of graf

Wilt u na crematie de resten van uw dierbare in een urn bewaren? U kan de urn mee naar huis nemen. Wilt u dit niet, dan biedt de gemeente verschillende mogelijkheden voor het bijzetten van de urn op een begraafplaats. Hiervoor betaalt u grafrechten. De grafrechten kunt u vergelijken met huurkosten.

Mogelijkheden bijzetten urn op begraafplaats:

  • Urn bijzetten in een nis. De eerste keer betaalt u grafrechten voor 20 jaar. Daarna kunt u de rechten steeds verlengen met 10 jaar. De gemeente Montfoort heeft urnen nissen op de Rooms-Katholieke begraafplaats Lodewijkstraat en op de nieuwe algemene begraafplaats De Stuivenberg. Meestal regelt de begrafenisondernemer dit. Wilt u de urn zelf plaatsen? Neem dan contact op met de begraafplaatsadministratie. Zij leggen uit hoe dit werkt. En zij geven aan welke nissen er nog beschikbaar zijn.
  • Urn bijzetten in een 'klein' urnengraf. De grootte van dit graf is ongeveer hetzelfde als een urnennis in de urnenmuur. Alleen is dit onder de grond. De eerste keer betaalt u grafrechten voor 20 jaar. Daarna kunt u de rechten steeds verlengen met 10 jaar.
  • Urn bijzetten in een 'groot' urnengraf. De grootte van dit graf is hetzelfde als een particulier graf. De eerste keer betaalt u grafrechten voor 20 jaar. Daarna kunt u de rechten steeds verlengen met 10 jaar.
  • Bijzetting bij een andere urn die al eerder geplaatst is in een urnennis of urnengraf is ook mogelijk. We mogen maximaal 2 urnen per nis of graf plaatsen. Ook kunt u een urn bijzetten in een particulier graf.
Kosten begraven of cremeren

De kosten van begraven en cremeren worden ieder jaar vastgesteld in de verordening lijkbezorgingsrechten. Hierin vindt u ook de grafrechten, begraaf- en bijzettingskosten. De grafrechten kunt u vergelijken met huurkosten. Bekijk de grafrechten, begraaf- en bijzettingskosten via de verordening lijkbezorgingsrechten 2024.  

U betaalt geen aparte onderhoudskosten voor de gemeentelijke begraafplaatsen. Deze kosten zijn al in de leges verwerkt. U ontvangt dus geen extra rekening voor het onderhoud van de begraafplaats.

Tijden begraven of cremeren

Begraven en het bezorgen van as gebeurt van maandag tot en met zaterdag tussen 10:00 uur en 15:00 uur. Op zondagen en algemeen erkende feest- en gedenkdagen is begraven, bijzetten of bezorgen van as niet mogelijk.

Overleden in het buitenland

Is uw dierbare in het buitenland overleden? En woonde hij of zij in Nederland? Geef dan het overlijden door aan de gemeente waar deze persoon woonde of ingeschreven stond. U heeft hiervoor een overlijdensakte nodig uit de plaats waar de persoon is overleden. Soms is het nodig om deze akte te laten legaliseren. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.