Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap melden

Als u niet meer samen wilt zijn met uw partner, vraagt u een echtscheiding aan of een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. Een echtscheiding of beëindiging partnerschap is definitief na inschrijving in de gemeente waar het huwelijk of geregistreerd partnerschap is voltrokken.

Beëindigen huwelijk

Om een huwelijk te beëindigen heeft u een advocaat of procureur nodig. Deze dient voor u een echtscheidingsverzoek in bij de rechtbank. De rechter spreekt vervolgens uw scheiding uit. Een echtscheiding is pas definitief als de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand (in de gemeente waar het huwelijk heeft plaatsgevonden) is ingeschreven. Uw advocaat zorgt voor de inschrijving van de beschikking of overeenkomst, maar u kunt er ook zelf voor naar de gemeente komen. Bel ons voor een afspraak op telefoonnummer 0348 476400 en neem de volgende documenten mee:

  • Een origineel afschrift van de beschikking van de rechtbank. Deze moet zijn ondertekend door de griffier.
  • Een akte van berusting met het verzoek tot inschrijving van beide partijen.
Beëindigen geregistreerd partnerschap

U kunt uw partnerschap op twee manieren beëindigen:

  • Door tussenkomst van een rechter of
  • bij een advocaat of notaris. Via een advocaat of notaris kan alleen als u beiden het partnerschap wilt ontbinden en u gezamenlijk geen minderjarige kinderen heeft.

Kiest u voor beëindiging via de rechtbank, neem dan contact op met een advocaat. Uw partnerschap is definitief beëindigd als de rechterlijke beschikking of de beëindigingsovereenkomst in de registers van de burgerlijke stand (in de gemeente waar uw partnerschap is geregistreerd) is ingeschreven. Uw advocaat of notaris zorgt voor de inschrijving van de beschikking of overeenkomst, maar u kunt er ook zelf voor naar de gemeente komen. Bel voor een afspraak telefoonnummer 0348 476400 en neem de volgende documenten mee:

  • Een door de notaris of advocaat opgemaakte beëindigingsovereenkomst.
Kosten

Aan het inschrijven van de beschikking in de registers van de burgerlijke stand zijn geen kosten verbonden. Wel betaalt u kosten voor een afschrift van de akte. Voor een afschrift van de echtscheidingsakte of akte beëindiging partnerschapsregistratie betaalt u € 16,60.

Termijn
  • De uitspraak van de rechter: uw advocaat dient het verzoek tot inschrijving binnen zes maanden in bij de burgerlijke stand;
  • De verklaring van beëindiging van uw geregistreerd partnerschap: uw advocaat dient het verzoek binnen drie maanden in bij de burgerlijke stand;
  • De gemeente schrijft de uitspraak van de rechter of de verklaring zo snel mogelijk in.