Geheimhouden persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats, burgerlijke staat en nationaliteit, staan in de Basisregistratie Personen (BRP). Overheden, instellingen en particulieren mogen onder bepaalde voorwaarden uw gegevens uit de BRP opvragen. Via de BRP-scan van de Rijksoverheid ziet u welke instanties en personen uw gegevens krijgen en waarom. Wilt u niet dat de gemeente uw persoonsgegevens verstrekt aan ‘derden’, zoals verenigingen, kerkgenootschappen of maatschappelijke instellingen? Dan kunt u de gemeente verzoeken deze gegevens geheim te houden. Geheimhouding kunt u aanvragen voor uzelf en voor uw minderjarige kinderen. 

Na een verzoek tot geheimhouding blijft de gemeente verplicht om uw gegevens door te geven aan overheidsinstellingen zoals:

 • de Belastingdienst
 • Sociale Verzekeringsbank
 • Rijksdienst voor Wegverkeer
 • bijvoorbeeld een notaris of advocaat als zij de gegevens nodig hebben om hun werk te kunnen doen.

De gemeente verstrekt geen persoonsgegevens aan bedrijven of particulieren.

Direct verzoek indienen

Hoe werkt het?
Digitaal
 • Vul het aanvraagformulier digitaal in. Gebruik uw DigiD om in te loggen.
Op afspraak
 • Maak een afspraak;
 • Neem een geldig legitimatiebewijs mee.
Schriftelijke aanvraag
 • Stuur het verzoek naar de gemeente Montfoort. Het postadres is: afdeling Burgerzaken, Postbus 41, 3417 ZG Montfoort.
 • Stuur een kopie van uw legitimatiebewijs mee;
 • Zet in uw verzoek de reden waarom u schrijft;
 • Schrijf uw persoonsgegevens in de brief. Dit zijn uw voorletters, achternaam, geboortedatum en adres.