Uittreksels en verklaringen

Alle informatie over het aanvragen van uittreksels en verklaringen. Zoals een uittreksel BRP, uittreksel burgerlijke stand, Verklaring Omtrent het Gedag en een bewijs van in leven zijn.

 • Uittreksel persoonsgegevens BRP

  In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. U kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

 • Afschrift burgerlijke stand

  De burgerlijke stand maakt en bewaar officiële documenten van belangrijke gebeurtenissen. Deze documenten worden akten genoemd.

 • Verklaring Omtrent het Gedrag

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

 • Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

  Instanties kunnen vragen om een schriftelijk bewijs dat u nog leeft. Dit heet een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita.

 • Waarmerken kopie of afschrift

  U kunt een kopie van een afschrift of document laten waarmerken.

 • Handtekening laten legaliseren

  Als bewezen moet worden dat een handtekening op een document echt afkomstig is van een uniek persoon, kan de handtekening worden gelegaliseerd.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  In een bewijs van Nederlanderschap staat dat iemand de Nederlandse nationaliteit heeft. Dit bewijs kan om verschillende redenen worden aangevraagd.

 • Geheimhouden persoonsgegevens

  U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) niet aan bepaalde instanties door te geven.

 • Verklaring onder ede of belofte

  Het is belangrijk dat uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) juist en volledig zijn. Als u geen officiële brondocumenten kunt overleggen, is het mogelijk om bij ons een verklaring onder ede of belofte af te leggen.