Verklaring onder ede of belofte

Uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats, burgerlijke staat en nationaliteit, staan in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens moeten kloppen. Daarom nemen we deze gegevens vaak over uit officiële documenten, zoals een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte.

Heeft u geen officieel document met uw gegevens? Dan kunt u een verklaring afleggen waarvoor u een eed of belofte doet. De gemeente neemt uw gegevens dan toch op.

Maak hier uw afspraak

Reden voor verklaring

De reden voor een verklaring onder ede of belofte kan zijn:

  • Uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) niet kloppen of ontbreken
  • U heeft geen ander officieel document om uw juiste gegevens aan te tonen.
Hoe werkt het?
  • Maak een afspraak;
  • Neem een geldig legitimatiebewijs mee;
  • Heeft u documenten die duidelijk maken om welke gegevens het gaat? Neem deze dan mee;
  • U kiest zelf of u de eed of de belofte af wilt leggen. U legt de verklaring onder ede of belofte af bij de gemeente. U komt eerst langs om uw verklaring onder ede of verlof voor te bereiden. 

Verschil verklaring onder ede en belofte
De eed legt u af als u gelovig bent. U eindigt dan met de woorden: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig”. De belofte legt u in alle andere gevallen af. U eindigt met de woorden: ‘Dat beloof ik”. U legt de verklaring onder ede of belofte af bij de gemeente. 

Verklaring wordt niet afgegeven

In sommige gevallen geeft de gemeente de verklaring niet af:

  • Als de gemeente denkt dat uw gegevens niet kloppen
  • Als de gegevens in strijd zijn met de Nederlandse openbare orde
  • Als er al een officieel document (als hierin gegevens staan over bepaalde familiebanden)
  • Als er een ander document is waaruit de gegevens blijken