Verklaring Omtrent het Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. U kunt de VOG bij de gemeente aanvragen.

De VOG kan ook digitaal aangevraagd worden. De werkgever zet uw VOG-aanvraag online voor u klaar. Vervolgens ontvangt u een e-mail met de vraag om uw gegevens te controleren en de VOG-aanvraag online te betalen.

Maak hier uw afspraak

Hoe werkt het?
  • Maak een afspraak;
  • Neem een recent, volledig en ingevuld aanvraagformulier VOG mee;
  • Neem een geldig legitimatiebewijs mee;
  • Kunt u zelf niet langskomen? Dan kunt u iemand machtigen om dit voor u te doen. Hiervoor dient u een machtigingsformulier in te vullen;
  • Neem een pinpas mee voor de betaling;
  • De verklaring wordt door Justis binnen twee tot vier weken per post naar uw woonadres toegestuurd.
Kosten

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kost: € 41,35. Veel werkgevers vergoeden de kosten voor een VOG.

U betaalt deze kosten bij uw aanvraag aan de balie. Bij voorkeur betaalt u deze met pin.