Waarmerken kopie of afschrift

Soms heeft u een gewaarmerkte kopie van een Nederlands reisdocument, rijbewijs of verblijfsvergunning nodig. Dit is een verklaring dat de kopie van het document er precies hetzelfde uitziet als het origineel. Hiervoor maakt u een afspraak.

De gemeente waarmerkt geen diploma’s.

Maak hier uw afspraak

Hoe werkt het?
  • Maak een afspraak;
  • Neemt het document mee dat u wilt laten waarmerken. U mag iemand machtigen om dit voor u te doen. Hiervoor dient u een machtigingsformulier in te vullen.
Kosten
  • Waarmerken kopie of afschrift: € 12,80.

U betaalt deze kosten bij uw aanvraag aan de balie. Bij voorkeur betaalt u deze met pin.