Gemeentegrond kopen

Wilt u een strook openbare grond kopen dat aan uw huis of tuin grenst? Neem contact op met de gemeente.

Openbare stroken groen die direct grenzen aan uw tuin, huis of grond noemen we ook wel snippergroen. In veel gevallen is de gemeente hier eigenaar van. De gemeente heeft haar snippergroenbeleid bijgewerkt. Onderdeel hiervan is een digitale kaart waarop u de openbare stroken groen, die beschikbaar zijn voor aankoop, direct ziet. Het college van B&W heeft het snippergroenbeleid met digitale kaart in mei 2024 vastgesteld.

Hoe werkt het?

Op de digitale kaart zijn alle stroken grond aangegeven die u kunt kopen. In het snippergroenbeleid staan uitgangspunten waaraan een strook grond moet voldoen om als snippergroen gezien te worden. Een kort overzicht hiervan leest u onder het kopje koop snippergroen.

Heeft u interesse in een strook snippergroen die u op de kaart ziet staan? Of heeft u vragen over deze of andere stroken groen binnen onze gemeente? Neem dan contact met ons op via info@montfoort.nl o.v.v. aankoop snippergroen.

Koop snippergroen

In het snippergroenbeleid zijn uitgangspunten beschreven waar rekening mee gehouden wordt bij het aanwijzen en verkopen van snippergroenstroken. Het volgende is goed om te weten als u interesse heeft in de koop van een strook snippergroen. Dit is een verkorte versie, de volledige beschrijving van uitgangspunten vindt u in het snippergroenbeleid.

Het stuk grond:

  • heeft een oppervlakte van 125 vierkante meter of kleiner
  • mag u alleen gebruiken om toe te voegen aan uw tuin, met bestemming wonen of tuin
  • kan alleen in zijn geheel gekocht worden
  • is geen achterpad
  • wordt niet verhuurd of in bruikleen gegeven, maar alleen verkocht

Wat verder goed is om te weten:

  • Alleen als de strook snippergroen direct grenst aan uw tuin, huis of grond kunt u dit stuk grond aankopen.
  • Op het moment dat u interesse heeft voor een strook snippergroen, onderzoeken we de aanwezigheid van kabels en leidingen. In de meeste gevallen vormt de aanwezigheid van kabels en leidingen geen belemmering voor verkoop.
  • Als er objecten op het stuk grond staan, moeten die altijd zichtbaar of toegankelijk blijven vanaf de openbare weg. Denk hierbij aan een brievenbus, lantaarnpaal en/of straatnaambord. Als deze verplaatst moeten worden, zijn de kosten hiervan voor rekening van de koper.
Kosten

In 2024 geldt een vaste grondprijs van 200 euro per vierkante meter voor gronden tot een oppervlak van 125 vierkante meter. Deze prijs wordt jaarlijks aangepast en vastgesteld door de gemeenteraad. De prijs is niet onderhandelbaar. Over het aankoopbedrag hoeft u geen BTW te betalen.

Wilt u een stuk grond van de gemeente kopen? Dan zijn de kosten voor notaris, kadaster en eventuele verplaatsingen van objecten, zoals bijvoorbeeld een brievenbus, lichtmast, voor uw rekening.