Groen en bomen

Alle informatie over het kopen van gemeentegrond, het zelf beheren van openbaar groen en het aanvragen van een kapvergunning

 • Kapvergunning aanvragen

  Wilt u een boom kappen of sterk snoeien? Dan heeft u soms een omgevingsvergunning nodig.

 • Waardevolle bomen en vergoeding onderhoud

  Staat uw boom op de waardevolle bomenlijst? Onder bepaalde voorwaarden krijgen u een deel van de onderhoudskosten terug van de gemeente.

 • Waardevolle bomenlijst

  We vinden het belangrijk dat (potentieel) waardevolle bomen behouden blijven in onze gemeente. Op 27 februari 2024 heeft het college van B&W de vernieuwde lijst met waardevolle bomen vastgesteld.

 • Gemeentegrond kopen

  Wilt u een strook openbare grond kopen dat aan uw huis of tuin grenst? Neem contact op met de gemeente.

 • Zelf openbaar groen beheren

  In de gemeente Montfoort kunt u zelf openbaar groen in beheer nemen.