Waardevolle bomenlijst

We vinden het belangrijk dat (potentieel) waardevolle bomen behouden blijven in onze gemeente. Op 27 februari 2024 heeft het college van B&W de vernieuwde lijst met waardevolle bomen vastgesteld.

In Montfoort en Linschoten staan ongeveer 300 bijzondere en waardevolle particuliere bomen. De officiële naam van de waardevolle bomenlijst is de ‘(Potentiële) Waardevolle Houtopstallenlijst Montfoort’. De vernieuwde lijst is gepresenteerd als digitale kaart. U ziet daar op welke onderdelen de boom is beoordeeld en de score. Daarnaast vindt u op deze webpagina een opsomming van alle (potentieel) waardevolle bomen (de vernieuwde lijst in tabelvorm).

Hoe is de vernieuwde waardevolle bomenlijst tot stand gekomen?

In de afgelopen tijd zijn alle bestaande en nieuwe (potentieel) waardevolle en monumentale bomen van particulieren in onze gemeente beoordeeld. Dit is gebeurd volgens een vastgelegde aanpak. Ook andere waardevolle bomen binnen de gemeente zijn beoordeeld. Bij een voldoende hoge score zijn de bomen op de lijst blijven staan of zijn hieraan toegevoegd. Eigenaren hebben hierover een brief ontvangen met de mogelijkheid om hierop te reageren.Op 27 februari 2024 heeft het college van B&W de waardevolle bomenlijst vastgesteld.

Behoud bomen

Als een boom op deze lijst staat, kan de eigenaar onder bepaalde voorwaarden een deel van de onderhoudskosten terugkrijgen van de gemeente. Hiermee willen we de eigenaar tegemoet komen, omdat we van hem vragen om de monumentale of (potentiële)waardevolle boom op de juiste wijze te onderhouden, zodat de boom of bomen duurzaam in stand blijft of blijven. Als gemeente zullen we de boom of bomen normaal gesproken eenmaal in de 4 jaar op boomveiligheid en vitaliteit controleren. We vragen voor betreding op het terrein altijd om de mondelinge goedkeuring van de eigenaar.

Vergunning bij kap of sterke snoei

Verder is het nodig om een kapvergunning aan te vragen als de eigenaar een boom op deze lijst deze boom wil kappen of als hij de boomkroon heel sterk, met meer dan 40 procent, wil snoeien. Uitzondering hierop zijn leibomen. 

In de rechterkolom vindt u meer informatie over het kappen  of sterk snoeien van bomen en de vergoeding bij onderhoud van waardevolle bomen.