Boom kappen, vergunning aanvragen

Wilt u een boom kappen? Dan heeft u soms een omgevingsvergunning nodig.

In Montfoort staan 170 bijzondere, waardevolle bomen van particulieren. Het liefste zien we dat deze bomen in stand blijven. Toch kan het zo zijn dat een boom door een bepaalde omstandigheid of oorzaak gekapt moet worden. Wilt u een boom kappen die in deze zogenaamde ‘(Potentiële) Waardevolle Houtopstallenlijst Montfoort’ staat, dan heeft u een vergunning nodig. In andere gevallen is de kap vergunningvrij. De eigenaar van een boom vraagt een omgevingsvergunning aan.

Let op! Wilt u in het buitengebied een boom kappen? Bekijk dan de website van de provincie Utrecht. Het kan zijn dat er andere regels gelden omdat de boom op provinciale grond staat.
 

Voorwaarden

Als blijkt dat een boom niet meer veilig is en er niets aan gedaan kan worden, dan krijgt u de kapvergunning. Om aan te geven dat een boom niet meer veilig of gezond is heeft u een boom effecten rapportage nodig.

Het kan zijn dat de gemeente de vergunning verleent maar dan wel een herplantplicht opneemt in de vergunning. Dat betekent dat er een andere boom voor terug geplaatst moet worden.

De gemeente kan een vergunning weigeren om de volgende redenen:

 • De waarde die de boom heeft voor de natuur.
 • De landschappelijke, beeldbepalende of cultuurhistorische waarde van de boom.
 • De waarde die de boom heeft voor de leefbaarheid.
Hoe werkt het?
 • Controleer de lijst met waardevolle bomen.
 • Vraag, indien nodig, een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket. Geef in uw aanvraag aan:
  • om wat voor soort boom het gaat;
  • waar de boom staat;
  • of het om een of meerdere bomen gaat;
  • waarom u de boom wilt kappen;

Voeg daarnaast toe:

 • Een schriftelijke toestemming (als u de vergunning namens iemand anders aanvraagt).
 • Een foto van de boom.
 • Een boom effecten rapportage cq. analyse, als u deze heeft. 
Kosten

Omgevingsvergunning in 2024: € 165,75

Termijn

De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit. Duurt het langer voordat u bericht krijgt? Dan krijgt u de vergunning automatisch.