Zelf openbaar groen beheren

In de gemeente Montfoort kunt u zelf openbaar groen in beheer nemen.

In Montfoort is het mogelijk om zelf stukjes openbaar groen te onderhouden. We noemen dit zelfbeheer. Bewoners (individueel of in groepen) of bedrijven doen dit vrijwillig. Zelfbeheer vergroot de kwaliteit van de openbare ruimte en versterkt de betrokkenheid bij uw directe (woon)omgeving. Daarnaast is samenwerken aan het groen in de straat of in een park een leuke kans om andere buurtbewoners te leren kennen. Ook kan het een mooie kans zijn om de biodiversiteit in de wijk te versterken.

Hoe werkt het? 
  • Wanneer u kiest voor zelfbeheer, stellen we een onderhoudsovereenkomst op. Deze wordt door beide partijen ondertekend.
  • De overeenkomst geldt voor twee jaar.
  • Verlenging is mogelijk als beide partijen tevreden zijn.

U kunt een aanvraag indienen door contact op te nemen met de gemeente via 0348-476400 en te vragen naar de medewerker Onderhoud en Beheer Groen of via info@montfoort.nl.

Kosten

Stukjes grond die wij in zelfbeheer uitgeven, blijven openbaar groen. Wij rekenen geen kosten en verstrekken geen bijdrage in de kosten.

Beoordeling aanvraag

Als u een aanvraag doet voor zelfbeheer, kijken wij naar de volgende zaken:

  • Is het terrein van de gemeente?
  • Bomen, met uitzondering van knotbomen, kunnen niet door inwoners/bedrijven beheerd worden.
  • Geschiktheid van het openbaar groen voor zelfbeheer. Vakken met vaste bloemrijke beplanting komen niet in aanmerking voor zelfbeheer.
  • Geen gebruik chemische onkruidbestrijding.
  • De (verkeers) veiligheid en veiligheid van de volksgezondheid.