Waardevolle bomen en vergoeding onderhoud

Staat uw boom op de waardevolle bomenlijst? Onder bepaalde voorwaarden krijgen u een deel van de onderhoudskosten terug van de gemeente.

We vinden het belangrijk dat (potentieel) waardevolle en monumentale bomen behouden blijven in onze gemeente. In Montfoort en Linschoten staan ongeveer 300 bijzondere en waardevolle particuliere bomen. Deze staan op wat we noemen de (potentieel) waardevolle houtopstandenlijst. 

Als gemeente dragen we graag bij aan het in standhouden van deze waardevolle boom of bomen. Daarom kunt u onder bepaalde voorwaarden een deel van de onderhoudskosten terugkrijgen van de gemeente.

Vraag hier uw vergoeding onderhoud waardevolle bomen aan

Voorwaarden

Wanneer komt u in aanmerking op een vergoeding en om welke vergoeding gaat het?

  • U bent particulier eigenaar van een waardevolle boom die op de (P)WHM-lijst staat.
  • U kunt de helft van de gemaakte kosten voor groot onderhoud voor één boom tot een maximum van 500 euro (incl. BTW) bij de gemeente terugvragen. Gaat het om meerdere bomen?  Voor groot onderhoud van een kleine groep bomen (2 tot 5 stuks) is de vergoeding voor groot onderhoud maximaal 50% van de kosten, tot een maximum 300 euro (incl. BTW) per boom.
  • Het doel van het groot onderhoud moet kwaliteitsverbetering van de waardevolle boom of bomen zijn. U kunt denken aan bijvoorbeeld een forse kroonsnoei, aanbrengen van kroonverankering, groeiplaatsverbetering, onderzoek naar de boom. Reguliere onderhoudssnoei van uw waardevolle boom valt niet onder de regeling.
  • U kunt gebruik maken van deze regeling als de werkzaamheden of dit jaar plaats hebben gevonden of in november/december vorig jaar. Zijn de werkzaamheden voor deze tijd uitgevoerd, dan kunnen we uw aanvraag niet in behandeling nemen. Wacht dus niet te lang met het indienen van een aanvraag.
  • U kunt eenmaal in de 10 jaar een beroep doen op de bijdrageregeling.

Alle informatie over deze regeling leest u in de bomenverordening.

Hoe werkt het?
  • U vult het digitale aanvraagformulier in.
  • Hier voegt u de factuur bij van een deskundig gespecialiseerd boomverzorgingsbedrijf.
  • In afwijking op de bomenverordening wordt de aanvraag na indiening zo spoedig mogelijk in behandeling genomen. U ontvangt uiterlijk na 4 weken een reactie op uw aanvraag.