Bestuurlijke koers college 2022-2024

'Samen verder bouwen aan een toekomstbestending Linschoten en Montfoort' is de bestuurlijke koers waar het college zich de komende jaren met enthousiasme voor in gaat zetten.

Centraal in de bestuurlijke koers staat het zoeken naar samenwerking met de gemeenschap met behoud en respect voor ieders verantwoordelijkheden.

De bestuurlijke koers staat beschreven in het uitvoeringsprogramma college 2022-2026 gemeente Montfoort. Op 26 september jl. heeft de gemeenteraad hiervan kennis genomen. De basis voor het uitvoeringsprogramma is het raadsprogramma. 

Het college legt in de bestuurlijke koers drie accenten:
Verder bouwen aan

  1. Een krachtige gemeenschap
  2. Levendige kernen
  3. Een vitaal buitengebied

Het volledige uitvoeringsprogramma vindt u op onze website onder Samenstelling college

Visuele weergave Uitvoeringsprogramma college 2022-2026