Herstel oevers Lange en Korte Linschoten en Haardijk

De oevers langs de Lange en Korte Linschoten en Haardijk in Linschoten zijn verzakt en een deel van de bermen is verdwenen. We zijn gestart met het plaatsen van nieuwe beschoeiing en voeren herstelwerkzaamheden uit aan de taluds en bermen. Dit doen we in twee verschillende fasen.

Wethouder Van Dalen bij werkzaamheden HaardijkIn 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan voor het herstel van de taluds en bermen langs de Lange Linschoten, Korte Linschoten en Haardijk. Het project is verdeeld in twee fasen.

Fase 1 volop bezig

Half januari van dit jaar startte aannemingsbedrijf Van Leeuwen GWW B.V. uit Harmelen met de uitvoering van de eerste fase. In deze fase voert ze werkzaamheden uit langs de Lange Linschoten en de Haardijk (Haardijk en de Noord Linschoterdijk tussen Oudewater en TOP-Linschoten). Het streven is om eind oktober 2023 klaar te zijn met deze werkzaamheden.

Noord Linschoterdijk en Haardijk

De werkzaamheden langs de Noord Linschoterdijk zijn gereed. Op dit moment werkt de aannemer aan de beschoeiing en herstelwerkzaamheden langs de Haardijk. Om die reden is de Haardijk ter hoogte van de Schapenlaan tot de Noord Linschoterdijk afgesloten. Voor dit deel is het niet mogelijk om dit werk vanaf het water uit te voeren. Dit wordt dus vanaf de weg gedaan. De Haardijk is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor alle verkeer. Voor zowel autoverkeer als fietsers en voetgangers is met borden een omleiding aangegeven. Hulpdiensten krijgen altijd doorgang.

Wethouder Van Dalen kwam eind mei op werkbezoek om het resultaat te bekijken en de lopende werkzaamheden te zien. Kees van Dalen: “Ik ben erg blij met het eindresultaat van de al herstelde oevers en bermen langs de Noord Linschoterdijk. De nieuwe beschoeiing gaat zeker 60 jaar mee. Hiermee is de veiligheid van de weg voor de langere termijn gegarandeerd. Voor de lopende werkzaamheden is het goed te horen dat de aannemer in contact is met de aanwonenden van de Haardijk over de werkzaamheden en de bereikbaarheid van hun woning of bedrijf.”

Wilt u meer weten over dit project, de fases en planning? Dit leest u via de projectenpagina op de website.